Facultatea de Științe Politice anunță scoaterea la concurs intern a 6 posturi de Cercetător Științific

Facultatea de Științe Politice anunță scoaterea la concurs intern a 6 posturi de Cercetător Științific 3/2/1 pe o perioadă de 20 de luni începând cu data de 2 ianuarie 2023.

Posturile se adresează cadrelor didactice/cercetatorilor angajați permanent sau temporar în cadrul departamentelor de științe politice, sociologie, antropologie și relații internaționale din cadrul SNSPA – interesați sa dezvolte proiecte de cercetare interdisciplinare pe următoarele teme 1) Europa si provocările globale ale lumii contemporane; 2) Schimbare climatică, mediu și dezvoltare durabilă; 3) Politici identitare, migrație și drepturile omului. 4 posturi se adresează cercetătorilor experimentați (mai mult de 7 ani de la obținerea titlului de doctor) și 2 posturi de adresează tinerilor cercetători (maximum 7 ani de la obținerea titlului de doctor). Bursele constau în salariu lunar și o indemnizație de 12.000 lei (pe întreaga durată a proiectului) pentru deplasări în scop de cercetare și/sau finanțare pentru achiziționarea de echipamente / licențe / programe. Bursele sunt parte a proiectului UEFISCDI Nr. 68/2022 Excelență Științifică SNSPA, premiu obținut în urma proiectului ERC Consolidator Transnational Advocacy Networks and Corporate Accountability for Major International Crimes coordonat de Dr. Raluca Grosescu în cadrul Facultății de Științe Politice SNSPA.

 

Perioada contractuală: Ianuarie 2023 – Septembrie 2024

Număr de ore pe luna: minim 30 h / luna, în funcție de gradul didactic de cercetare al candidatului și tarifele UEFISCDI aferente.

 

Salariu: 6.700 lei brut/lună (taxele angajator incluse).

Atribuții:

 • Publicarea sau acceptarea pentru publicare a cel puțin unui articol în limbi de circulație internațională în reviste internaționale  indexate ISI/BDI.
 • Redactarea a cel puțin unei aplicații la competiții internaționale de cercetare cu sistem de evaluare peer-review (Horizon; Granturi SEE & Norvegiene, Fundația Volkswagen, Swiss Fund, UEFISCDI etc.) care să se încadreze în una din temele menționate mai sus.
 • Participarea la minimum 2 conferințe internaționale.
 • Participarea la grupurile de lucru ale proiectului şi la atelierele de scriere de proiecte organizate în cadrul proiectului.

 

Cercetătorii vor dezvolta propriile proiecte de cercetare, vor publica propriile lucrări în reviste internaționale de prestigiu și vor aplica la granturile cele mai potrivite cercetării lor. Cercetătorii se vor implica, de asemenea, în atelierele colective de lucru – la care prezența și feed-back-ul reciproc vor fi obligatorii –  dezvoltarea conținutului site-ului web și organizarea de evenimente publice. Posturile includ un salariu de 6700 Brut / luna, timp de 20 de luni si o indemnizație de 12.000 lei (pe întreaga durată a proiectului) pentru deplasări în scop de cercetare și/sau finanțare pentru achiziționarea de echipamente / licențe / programe. Vor fi disponibile activități de îndrumare, împreună cu oportunități de a dezvolta propriile rețele internaționale. Egalitatea de gen va fi luată în considerare în acordarea finanțării.

 

Criterii minime de ocupare a postului:

 • Studii doctorale și diplomă de doctor obținută înainte de începerea proiectului (1 ianuarie 2023) în științe sociale sau științe umaniste.
 • Cadre didactice/cercetători angajați permanent sau temporar ai departamentelor de științe politice, sociologie, antropologie, relații internaționale din cadrul SNSPA care au coordonat un proiect de cercetare UEFISCDI sau alte scheme naționale (PCE, TE, PD etc.); sau au făcut / fac parte din echipe internaționale de proiecte finanțate internațional (H2020, Creative Europe, Eramus+, Granturi SEE & norvegiene ș.a.).
 • Pentru tinerii cercetători (maxim 7 ani de la obținerea titlului de doctor) este nevoie de minim o bursa internațională de 3 luni obținută înainte de demararea proiectului (1 ianuarie 2023).
 • Publicații și experiență de cercetare pe următoarele teme: 1) Europa si provocările globale ale lumii contemporane; 2) Schimbare climatică, mediu și dezvoltare durabilă; 3) Politici identitare, migrație și drepturile omului.

 

Documentele necesare vor fi trimise pe adresa excelenta@politice.ro Numai documentele în limba engleză şi în format PDF vor fi evaluate. Diploma de doctorat poate fi trimisă în limba originală & textul cele mai bune publicații în orice limbă de circulație internațională.

 • CV (maxim 2 pagini). Includeți adresa de email şi numărul de telefon.
 • Lista celor mai relevante publicații (maxim 10 titluri) & Textul, în format PDF, al celei mai bune publicații (articol, capitol de carte, capitol din teza de doctorat etc. într-o limbă de circulație internațională).
 • Un proiect cercetare, pe care doriți sa îl dezvoltați și cu care sa aplicați la o competiție națională şi internațională (maxim. 5 pagini, bibliografia nu este inclusa în cele 5 pagini)
 • Copia diplomei de Doctor / adeverință emisă de școala doctorală
 • Copie după Cartea de Identitate
 • Formular GDPR (semnat si datat) – în acord cu anexa 1

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să o contactaţi pe Dr. Raluca Grosescu ralucagrosescu@gmail.com

 

Criterii de selectie:

 • CV & lista de publicații (30 puncte)
 • Proiect de cercetare (70 puncte)

 

Calendarul de Selecție:

 • 1 Martie 2022 – Postarea anunțului privind procesul de selecție
 • 29 Mai 2022 – Data limită pentru trimiterea dosarelor pentru selecție
 • 30-31 Mai – Analiza dosarelor
 • 1 Iunie – Anunțarea rezultatelor
 • 3 Iunie – Termen Contestații
 • 8 Iunie – Rezultate finale

Rezultatul concursului pentru ocuparea postului de Cercetător în cadrul proiectului (02.06.2022)

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget
Urmărește-ne pe Twitter
 • Congratulations to the 26 professors and postdoc researchers who were selected to take part in the CIVICA Faculty… https://t.co/DxrWkNPCxx

 • @JoannaGrams

  RT @JoannaGrams: Hello from Strasbourg where today we’re opening the 2nd edition of the European Student Assembly! Proud to be representing…

 • @EUI_EU

  RT @EUI_EU: The ⏰ is ticking! Apply by 31 May to participate in the @CIVICA_EU Summer School on 'Challenges of Transnational Democracy'.…