Proiecte de cooperare inter-instituțională

Proiecte de cooperare inter-instituțională

Descriere generală

Proiectele de cooperare inter-instituțională sunt destinate să sprijine procesul de inovaţie şi îmbunătăţire a predării în învăţământul superior, să contribuie la modernizarea universităților și să asigure o legătura mai strânsă între oferta academică și piața muncii. Ele pot fi propuse pentru orice disciplină universitară.

Astfel, cooperarea interinstituțională poate viza dezvoltarea de curriculum comun, prin crearea de:

 • Programe integrate care acoperă un ciclu complet de studii (la nivel de licenţă, masterat sau doctorat) şi care se finalizează cu o diplomă dublă sau recunoscută reciproc

 • Programe de studiu şi module pentru formarea continuă
 • Module de predare în domenii cu o puternica componentă interdisciplinară

Programele de studiu comune sau modulele de predare se pot referi la primul ciclu de studii (licenţă), la al doilea ciclu (masterat) sau la al treilea (doctorat). Curriculumul şi modulele pentru învăţarea continuă vor viza actualizarea cunoştinţelor deja dobândite, cu un accent special pe îmbunătăţirea abilităţilor şi a competenţelor care conduc la creşterea şanselor de angajare.

Proiectele care isi propun dezvoltarea unor module comune trebuie să abordeze și probleme precum rezultatele învăţării, aspecte legate de recunoaştere şi tipul de diplomă / certificatele ce se vor elibera, precum şi Sistemul European de Trasfer şi Echivalare a Creditelor Tranferabile (ECTS) si Suplimentul la Diplomă (DS).

După faza iniţială de dezvoltare de un an sau doi, aceste programe sau module trebuie puse la dispoziţia instituţiilor partenere într-un mod cu adevărat integrat, care include mobilitatea studenţilor şi a personalului didactic, asigurand astfel sustenabilitate. Studenţii trebuie să primească la sfârşitul programului de studii diplome multiple sau comune (sau certificate în cazul modulelor), recunoscute de instituţiile şi ţările participante.

Proiectele de modernizare presupun acţiuni pentru creşterea atractivităţii instituţiilor de invatamant superior şi pentru a le face mai receptive la nevoile pieţei muncii, cetăţenilor si societăţii in general.

Modernizarea învăţământului superior este necesară în domeniul programelor de studiu (procesul Bologna), finanţării şi guvernanţei universitare , astfel încât instituţiile de învăţământ superior să poată face faţă provocărilor globalizării şi să contribuie mai eficient la formarea şi reconversia profesională a populaţiei active din Europa.

Activitățile de cooperare în cadrul acestor proiecte pot viza:

 • Să elaboreze strategii de învăţare pe tot parcursul vieţii, asigurând legătura dintre învăţământul superior pe de o parte şi asigurarea formării profesionale (VET) menite să ajute instituţiile de învăţământ superior să devină “centre de educaţie continuă” sau “centre de învăţare deschise” pentru regiunea lor

 • Să faciliteze accesul pentru persoanele din domenii dezavantajate socio-economic, care au beneficiat de educaţie non-formală sau informală sau care dispun de calificări alternative, cum ar fi cele obţinute în urma învăţării prin acumularea de experienţă practică

 • Să asigure transparenţa misiunii şi a performanţelor instituţiilor de învăţămînt superior, creşterea calităţii, imbunătăţirea guvernanţei sau diversificarea surselor de finanţare

Proiectele care au ca scop întărirea legăturii dintre oferta educațională și piața muncii pot aduce împreună instituții de învățământ superior, întreprinderi, organizaţii profesionale, Camere de Comerţ, parteneri sociali sau organizaţii locale/regionale.

Parteneriatele structurate cu comunitatea de afaceri (inclusiv IMM-urile) pot creşte relevanţa, calitatea şi atractivitatea educaţiei şi a programelor de educaţie şi formare: transferul accelerat de cunoştinţe între instituţiile de învăţământ superior şi întreprinderi şi vice versa, plasamentele de studenţi, personal şi cercetători în întreprinderi şi integrarea personalului întreprinderilor în instituţii de învăţământ superior pot aduce avantaje reciproce şi pot mări şansele absolvenţilor şi cercetătorilor, dat fiind că expertizei lor ştiinţifice i se adaugă în acest fel cunoştinţe antreprenoriale. Aceasta mai înseamnă şi că dezvoltarea competenţelor antreprenoriale, manageriale şi inovaţionale trebuie să fie un obiectiv cheie al acestor proiecte.

Proiectele de acest tip își pot propune activități care:

 • Întăresc legăturile dintre curriculum şi viitoarele abilităţi necesare pentru angajare, de exemplu prin evaluarea nevoilor viitoare de competenţe şi prin promovarea input-ului mediului de afaceri în proiectarea cursurilor aşa cum este specificat în iniţiativa ‘New Skills for New Jobs’

 • Promovează mobilitatea, antreprenoriatul, gândirea critică şi abordările inovatoare ca parte a curriculum-ului studenţilor şi ca nucleu de competenţe cheie pentru profesori/cercetători

De asemenea, proiectele de cooperare inter-institutionala își pot propune dezvoltarea de Programe Intensive.

Mai multe informații sunt disponibile aici.

Facebook Pagelike Widget
Urmărește-ne pe Twitter
 • Congratulations to the 26 professors and postdoc researchers who were selected to take part in the CIVICA Faculty… https://t.co/DxrWkNPCxx

 • @JoannaGrams

  RT @JoannaGrams: Hello from Strasbourg where today we’re opening the 2nd edition of the European Student Assembly! Proud to be representing…

 • @EUI_EU

  RT @EUI_EU: The ⏰ is ticking! Apply by 31 May to participate in the @CIVICA_EU Summer School on 'Challenges of Transnational Democracy'.…