Post contractual temporar vacant, secretar (S), pe perioadă determinată de 1 an și 6 luni, în cadrul biroului ERASMUS al Facultății de Comunicare și Relații Publice | Rezultatul selectării dosarelor de înscriere

Detalii legate de concurs, aici.

 

În urma îndeplinirii procedurii de selecție a dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată cu perioadă de probă a postului de Secretar(S), Comisia de concurs stabilește următoarele:

 

Nr.crt Numele și prenumele

candidatului

Situație dosar înscriere candidat Observații
1 IGNAT MARIA-RAMONA admis

 

Proba scrisă se va desfășura în data de  04.02.2019, ora 10 00, la sediul din str. Expoziției, nr. 30A, București sala 516.

Va fi declarat admis candidatul care la proba scrisă va obține minim 50 de puncte, conform art. 28, alin.(3), lit a) din H.G. 286/23.03.2011.

Candidații  declarații admiși sunt  rugați să se prezinte  cu 15 minute înainte de începerea probei scrise, având asupra lor actul de identitate.

 

Comisia de concurs:

  • Conferențiar univ.dr – Corina DABA BUZOIANU
  • Conferențiar univ.dr – Valeriu FRUNZARU
  • Administrator financiar RU-salarizare – Olga ISPAS

 

 

 

 

 

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget