Post contractual vacant, de agent de pază, pe perioadă nedeterminată | Rezultatul selectării dosarelor de înscriere

Detalii legate de concurs, aici.

 

În urma îndeplinirii procedurii de selecție a dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a postului de agent de pază, Comisia de concurs stabilește următoarele:

 

Nr.crt Numele și prenumele

candidatului

Situație dosar înscriere candidat Observații
1 POPESCU DANIEL CLAUDIU admis
2 CREȚESCU VICTOR-ADRIAN admis

 

Proba scrisă  se va desfășura în data de  30.10.2019, ora 10 00, la sediul din str. Povernei, nr. 6, sector 1, București.

Va fi declarat admis candidatul care la proba scrisă va obține minim 50 de puncte, conform art. 28, alin.(3), lit a) din H.G. 286/23.03.2011.

Candidații  declarații admiși sunt  rugați să se prezinte  cu 15 minute înainte de începerea probei scrise, având asupra lor actul de identitate.

 

Comisia de concurs:

  • Director Gestiune Patrimoniu – Constantin MICU
  • Șef formație pază – Ioan ZAHARIA
  • Director RU-salarizare – Steluța PĂTRU

 

 

 

 

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget