Post contractual vacant, de electrician, pe perioadă nedeterminată cu perioadă de probă | Amânare concurs

Calendarul concursului de electrician din cadrul Direcției Gestiune Patrimoniu,  ce trebuia să se susțină în peroada  03 și 05 septembrie 2019 se amână din motive obiective  conform art. 38(1) a din  HOTĂRÂRE nr. 286 din 23 martie 2011 (*actualizat*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

 

Concursul urmând să se desfășoare în perioada:

 

09.09.2019 Proba scrisă, ora 9.30
11.09.2019 Interviu

 

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget