Post contractual vacant, de expert (S) pe perioadă nedeterminată în cadrul Direcției pentru relația cu mediul economic, carieră și consiliere | Rezultatul selecției dosarelor

Detalii legate de concurs, aici.

 

 

În urma îndeplinirii procedurii de selecție a dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a postului contractual vacant de expert (S), Comisia de concurs stabilește următoarele:

 

Nr.crt Nr. înregistrare dosar Situație dosar înscriere candidat Observații
1 RU 77/09.08.2022 admis  
2 RU 81/12.08.2022 respins Nerespectarea art. 6 alin. 4 din  REGULAMENTUL-CADRU privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin HG 286/2011- „Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.”
3 RU 82/12.08.2022 respins Nerespectarea art. 6 alin. 4 din  REGULAMENTUL-CADRU privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin HG 286/2011 -„Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.”
4 RU 83/12.08.2022 respins Nerespectarea art. 6 alin. 4 din  REGULAMENTUL-CADRU privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin HG 286/2011-„Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.”

 

Proba scrisă se va desfășura în data de  26.08.2022, ora 10:00, la sediul din Str. Povernei nr. 6, București.

Va fi declarat admis candidatul care la proba scrisă va obține minim 50 de puncte, conform art. 28, alin.(3), lit a) din H.G. 286/23.03.2011.

Candidații  declarații admiși sunt  rugați să se prezinte cu actul de identitate.

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget