Post contractual vacant, de referent de specialitate(S), din cadrul Centrului de Promovarea Participării și Democrației, pe perioadă determinată de 1 an | Rezultatul selectării dosarelor de înscriere

Detalii legate de concurs, aici.

 

 

În urma îndeplinirii procedurii de selecție a dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată cu perioadă de probă a postului de expert, Comisia de concurs stabilește următoarele:

 

Nr.crt Numele și prenumele

candidatului

Situație dosar înscriere candidat Observații
1 HAREA LARISA admis
2 SULTĂNESCU DANA-CRISTINA admis

 

Proba scrisă se va desfășura în data de  16.09.2019, ora 9 00, la sediul din str. Povernei, nr. 6, București.

Va fi declarat admis candidatul care la proba scrisă va obține minim 50 de puncte, conform art. 28, alin.(3), lit a) din H.G. 286/23.03.2011.

Candidații  declarații admiși sunt  rugați să se prezinte  cu 15 minute înainte de începerea probei scrise, având asupra lor actul de identitate.

 

Comisia de concurs:

  • Prorector – Mihai Alexandru GHIGIU
  • Cadru didactic DRIIE – Ana-Maria COSTEA
  • Administrator financiar RU-salarizare – Olga ISPAS

 

 

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget