Post contractual vacant, de secretar III(S), din cadrul Facultății de Comunicare și Relații Publice, pe perioadă determinată de 1 an | Rezultatul final

 

Nr.crt Numele și prenumele

candidatului

Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Rezultat final Observații
1 ILIE DIANA GEORGIANA 95 pct 88 pct 91.5 pct admis

 

În conformitate cu art.31 din H.G. 286/2011 cu modificările și completăriile ulterioare, contestațiile cu privire la rezultatul probei interviului se depun în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatului pe site-ul SNSPA, la Direcția RU-salarizare din str. Povernei, nr.6, sector 1, Bucuresti.

 

Se condideră admis pentru angajare doamna ILIE DIANA GEORGIANA.

Informaţii suplimentare

E-mail: resurseumane@snspa.ro

Telefon: 0372177180

Persoana de contact: Director RU-salarizare Pătru Steluţa.

 

 

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget