Post contractual vacant, expert (S), pe perioadă determinată de 1 an cu fracție de normă de 4 ore/zi | Rezultatul selectării dosarelor de înscriere

Detalii legate de concurs, aici.

 

În urma îndeplinirii procedurii de selecție a dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată cu perioadă de probă a postului de expert, Comisia de concurs stabilește următoarele:

 

Nr.crt Numele și prenumele

candidatului

Situație dosar înscriere candidat Observații
1 MOISE OCTAVIA admis

 

Proba scrisă se va desfășura în data de  11.02.2019, ora 11 00, la sediul din str. Povernei, nr. 6, București.

Va fi declarat admis candidatul care la proba scrisă va obține minim 50 de puncte, conform art. 28, alin.(3), lit a) din H.G. 286/23.03.2011.

Candidații  declarații admiși sunt  rugați să se prezinte  cu 15 minute înainte de începerea probei scrise, având asupra lor actul de identitate.

 

 

Comisia de concurs:

  • Profesor univ. dr – Vasile SECĂREȘ
  • Prorector  –  Mihai Alexandru GHIGIU
  • Director RU-salarizare  – Steluța PĂTRU

 

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget