Repartizarea locurilor de cazare pentru anul universitar 2021-2022 a studenţilor străini aflați deja în România (români de pretutindeni, cetățeni din state UE și non-UE) și a studenților proveniți din centrele de plasament

Studenții SNSPA care au depus cerere de cazare și se regăsesc în listele publicate se pot prezenta la căminul unde au fost repartizați, începand de miercuri, 29 septembrie 2021, în intervalul orar: 9:00-17:00.

Listele pot fi consultate aici.

*Datele de acces la aceste liste vor fi transmise pe emailul folosit la completarea cererii online de cazare.

În cazul în care ați solicitat un loc de cazare, dar nu sunteți în prezent pe teritoriul României, vă încurajăm să desfășurați cursurile online, având în vedere situația epidemiologică actuală din țară. Menționăm că vă puteți caza, conform listelor publicate, oricând pe perioada acestui an universitar, locurile fiind rezervate.

 

Procedură pentru cazare:

Studenții care se regăsesc în listele de cazare vor parcurge următoarea procedură pentru cazare:

 1. Fiecare student se prezintă la căminul unde a fost repartizat, în intervalul orar 9:00 – 17:00
 2. Prezintă un test antigen negativ făcut cu cel mult 24 ore înainte de ziua cazării (excepție pentru studenții străini sau proveniți din centrele de plasament, care au fost cazați pe perioada verii în căminele universității). În lipsa prezentării testului negativ, studentul nu este primit în cămin
 3. Prezentarea la cămin se face cu următoarele documente:
  • completarea și semnarea contractului de cazare și anexe, primite la cămin (2 exemplare)
  • copie act identitate (C.I./pasaport)
  • dovada plății taxei de cazare (chitanta/OP/extras de cont) pentru luna octombrie 2021, în unul din următoarele conturi bancare (este valabil doar în cazul studenților plătitori):
   • Banca Română de Dezvoltare (BRD) – Sucursala Victoriei București
    Cont IBAN LEI: RO56BRDE445SV00358904450
    BIC/SWIFT: BRDEROBU
    Adresă: Calea Victoriei, nr 224, sector 1, București
   • Trezoreria Sectorului 1 București
    Cont IBAN LEI: RO59TREZ70120F331400XXXX
    Adresă: str. Londra, nr.10, sector 1, București
 4. Primire spațiu cazare pe baza de process verbal de predare-primire.

Complex Băneasa- Cămin B2
Administrator cămin: Maxim NUCĂ (camin.baneasa@snspa.ro, tel. 0722556581)
Adresa: Bd. Fiscusului, nr. 44, Sector 1, București

 • student loc taxa – 430 lei
 • student loc buget – 170 lei
 • student din state UE și SEE – 310 Lei

Studenții proveniți din centrele de plasament, studenții orfani și studenții acceptați la studii pe baza acordului dintre SNSPA și Ministerul Afacerilor Externe sunt scutiți de plata taxelor de cazare.

Cămin Grup Şcolar Energetic
Administrator cămin: Oliviu DOBRE (oliviu.dobre@snspa.ro, tel. 0722180288)
Adresa: Aleea Podul Giurgiului, nr. 5, sector 5, Bucureşti

 • student loc taxa – 400 lei
 • student loc buget – 150 lei
 • student din state UE și SEE – 290 LEI

Studenții proveniți din centrele de plasament, studenții orfani și studenții acceptați la studii pe baza acordului dintre SNSPA și Ministerul Afacerilor Externe sunt scutiți de plata taxelor de cazare;

Pe parcursul desfășurării procedurii de cazare, angajații, studenții (și persoanele însoțitoare) vor purta mască de protecție, se va face dezinfectarea mâinilor la intrarea în cămin, se efectueaza monitorizarea temperaturii cu termometru digital cu infrarosu (non contact) și se va păstra distanța fizică de minimum 1,5 metri.

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget