Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii

Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii

 • Decizii adoptate de Consiliul de Administraţie/Senat;
 • Cereri pentru eliberarea unor acte de studii;
 • Cereri pentru eliberarea de adeverinţe din care să rezulte calitatea de angajat sau de student al universităţii;
 • Contracte de cercetare;
 • Contracte de închiriere;
 • Contracte de muncă;
 • Contracte de şcolarizare;
 • Contracte privind achiziţiile publice
 • Contracte de sponsorizare
 • Diplome şi certificate de studii;
 • Dispoziţii emise de către conducerea instituţiei;
 • Documentaţii de licitaţie privind închirierile şi achiziţiile publice;
 • Documente financiar-contabile;
 • Procese verbale de recepţie la terminarea lucrărilor;
 • Rapoartele anuale;
 • Regulamente de funcţionare şi organizare;
 • State de funcţiuni;
 • State de personal;
 • Procese verbale de audit.
Facebook Pagelike Widget