Carta SNSPA

Carta Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) a fost înfiinţată prin Hotărârea Guvernului României nr. 183/1991 privind organizarea Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, modificată prin Hotărârea Guvernului României nr. 542/1995 privind reorganizarea Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative. S-a constituit, astfel, cadrul de pregătire profesională, de nivel postuniversitar, în domeniul ştiinţelor politice, al ştiinţelor administrative, al relaţiilor internaţionale şi studiilor europene, al ştiinţelor comunicării, sociologiei şi al managementului, comparabil şi compatibil cu cel existent în ţările dezvoltate.

 

Din 2019, SNSPA este parte a CIVICA, Universitatea Europeană de Științe Sociale, unul dintre consorțiile de universități constituite ca universități europene, cu scopul de a promova valorile și identitatea europene și de a revoluționa calitatea și competitivitatea învățământului superior european.

 

Cadrul actual de funcţionare a SNSPA este stabilit în condiţiile Legii Învățământului Superior nr. 199/2023 cu modificările ulterioare, universitatea noastră definindu-se ca o instituţie publică de învăţământ superior, de cercetare ştiinţifică avansată şi de pregătire academică şi profesională de înalt nivel naţional şi internaţional, care include toate cele trei cicluri de învăţământ.

 

Având în vedere experienţa acumulată, precum şi schimbările aduse de Legea Învățământului Superior nr. 199/2023 cu modificările ulterioare, SNSPA ataşează valorilor consacrate până în prezent dimensiunile înnoitoare ale legii şi adoptă prezenta Cartă.

Facebook Pagelike Widget