Carta SNSPA

Carta Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) a fost înfiinţată prin Hotărârea Guvernului României nr. 220/1/PR din 19 ianuarie 1990, iar din anul 1991 a devenit o instituţie publică de învăţământ superior cu personalitate juridică, prin Hotărârea Guvernului României nr. 183 din 1991. S-a constituit, astfel, cadrul de pregătire profesională, de nivel postuniversitar, în domeniul ştiinţelor politice, al ştiinţelor administrative, al relaţiilor internaţionale şi studiilor europene, al ştiinţelor comunicării, sociologiei şi al managementului, comparabil şi compatibil cu cel existent în ţările dezvoltate.

Cadrul actual de funcţionare a SNSPA este stabilit în condiţiile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, universitatea noastră definindu-se ca o instituţie publică de învăţământ superior, de cercetare ştiinţifică avansată şi de pregătire academică şi profesională de înalt nivel naţional şi internaţional care include toate cele trei cicluri de învăţământ. Având în vedere experienţa acumulată, precum şi schimbările aduse de Legea
Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 în domeniul învăţământului superior românesc, SNSPA ataşează valorilor consacrate până în prezent dimensiunile înnoitoare ale legii şi adoptă prezenta Cartă.

Facebook Pagelike Widget