Echipa de Gestionare Riscuri

Echipa de Gestionare Riscuri

Constituită în vederea gestionării riscurilor la nivelul în SNSPA și actualizată prin Hotărârea Senatului nr. 41 din data de 29.06.2017.

ECHIPA DE GESTIONARE RISCURI este formata din:

  • Președinte – Lect. univ. dr. CONSTANTIN BUCHET din cadrul Departamentului de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană – SNSPA
  • Conducătorii de structuri/compartimente din cadrul SNSPA sau înlocuitorii acestora

Conducătorii de structuri/compartimente din cadrul SNSPA sau înlocuitorii acestora.

Preşedintele Echipei de gestionare a riscurilor emite ordinea de zi a şedinţelor echipei, asigură conducerea şedinţelor şi elaborarea proceselor-verbale ale şedinţelor, care cuprind dezbaterile privind riscurile şi măsurile de control stabilite, transmise la structuri/compartimente pentru implementarea acestora.

Modul de organizare şi de lucru al Echipei de gestionare a riscurilor se află în responsabilitatea preşedintelui acesteia şi se stabileşte pe baza Regulamentului de organizare şi de funcţionare al echipei, dar şi în funcție de volumul şi complexitatea riscurilor din cadrul universității.

Pentru o bună administrare a riscurilor de la toate nivelurile manageriale conducătorii structurilor/compartimentelor desemnează un responsabil cu riscurile, care îi asistă în procesul de administrare a riscurilor. Acesta elaborează Registrul de riscuri, în conformitate cu modelul prezentat în anexa nr. 2A – OSGG nr.400/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Comisia de Monitorizare analizează, în vederea aprobării, informarea privind desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor, elaborată de Echipa de gestionare a riscurilor (EGR), pe baza raportărilor anuale, de la nivelul structurilor/compartimentelor.

Conform Art. 5 – (1) din OSGG Nr. 600/2018, procesul de management al riscurilor se află în responsabilitatea Comisiei de Monitorizare.

Facebook Pagelike Widget