Burse pentru semestrul II, anul universitar 2020-2021

SNSPA a stabilit calendarul privind acordarea burselor în semestrul al II-lea, anul universitar 2020-2021, astfel:

 • 1-19 martie 2021 – primirea cererilor și a dosarelor de bursă;
 • 22 – 30 martie 2021 – analiza cererilor de către Comisiile de burse de la nivelul structurilor academice;
 • 31 martie 2021 – afișarea rezultatelor propuse de Comisiile de burse;
 • 1-2 aprilie 2021 – depunerea eventualelor contestații;
 • 6-7 aprilie 2021 – publicarea rezultatelor finale, după contestații.

Completarea formularului online cu datele necesare pentru virarea bursei (CNP, Cod IBAN, extras etc): 1-8 aprilie 2021.

 

În perioada 1-19 martie 2021, pentru aprobarea burselor pentru semestrul al II-lea, anul universitar 2020-2021, studenții SNSPA vor transmite online cererile şi dosarele, la următoarele adresele de e-mail/prin intermediul formularelor online (conform facultății la care sunt înmatriculați):

Facultatea de Administrație Publică: burse@administratiepublica.eu

Facultatea de Comunicare și Relații Publice: Accesați secțiunea Contact a website-ului comunicare.ro

Facultatea de Management: facultateademanagement.ro

Facultatea de Științe Politice:

În funcție de categoria de burse, vă rugam să încărcați cererile accesând link-urile de mai jos:

Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană

Încărcarea cererilor și dosarelor se face pe Platforma de e-learning a Departamentului

 

Toate categoriile de burse se acordă numai pe bază de cerere. Descarcă cererea, aici.

Regulamentul privind acordarea burselor în SNSPA poate fi consultat aici.

 

Bursele se atribuie studenţilor pe durata unui semestru al anului universitar, în conformitate cu structura anului universitar.

 

Cuantumul burselor acordate de Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) în anul universitar 2020-2021:

 • Bursă de performanţă: 1000 lei
 • Bursă de merit I: minimum 900 lei
 • Bursă de merit II: minimum 800 lei
 • Bursă socială: minimum 700 lei – Pe durata desfăşurării activităţilor prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare, studenții care obțin bursă socială primesc din partea universității, din venituri proprii, o bursă socială suplimentară de 140 lei/lună, conform Hotărârii Senatului nr. 55/2020.
 • Bursă de ajutor social ocazional – se acordă o singură data pe semestru, minimum 700 lei
 • Bursa Specială SNSPA: Cuantumul aprobat de C.A.
 • Bursă plasament (se acordă pentru toţi studenţii proveniţi din casele de copii sau plasament familial cuprinşi în cilclurile de studii universitare de licenţă şi de masterat): 700 lei

 

Burse de ajutor social
Studenţii integralişti a căror familie nu a realizat pe ultimele trei luni un venit lunar mediu pe membru de familie mai mare decât salariu minim brut pe economie îşi pot depune dosarul pentru acordarea unei burse de ajutor social.
În procesul de verificare a dosarelor sociale, comisiile de burse, din fiecare facultate, au dreptul să primească consiliere din partea Direcţiei Juridice a Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (SNSPA).

Studenţii au obligaţia de a depune la dosarul de acordare a bursei sociale următoarele acte, în funcţie de situaţia în care se află solicitantul:

 • cerere personală de solicitare a bursei; (descarcă cererea pentru burse sociale şi ajutor social)
 • adeverinţă elev/student, pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ;
 • copie după certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte, la care se adaugă talonul de pensie de urmaş;
 • copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, se completează cu adeverinţă/cupon privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student şi fraţii acestuia;
 • adeverinţă cu venitul realizat, de la fiecare membru de familie (pe ultimele 3 luni: noiembrie, decembrie, ianuarie);
 • adeverinţă de şomaj şi/sau ajutor social;
 • declaraţie notarială pe propria răspundere a solicitantului bursei că nu beneficiază de alte venituri, în afara celor declarate;
 • ultimul talon de pensie, în cazul în care părinţii sunt pensionari;
 • adeverinţă de la Administraţia Financiară din care să reiasă că nu există alte surse de venit, la nivelul familiei;
 • adeverinţă şi declaraţie pe propria răspundere că nu beneficiază de bursă de la altă instituţie de învăţământ superior, dacă este cazul.

 

Salariul minim pe economie luat în calcul la analizarea dosarelor de bursă socială este 2300 lei brut sau 1345 lei net, în funcţie de adeverințele de salariu depuse la dosar.

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget