Post contractual vacant, de director al Centrului pentru promovarea Participării și Democrației, pe perioadă nedeterminată | Rezultatul probei scrise

Detalii legate de concurs, aici.

 

 

Comisia de concurs stabilește următoarele:

Nr.crt Numele și prenumele

candidatului

Punctaj probă scrisă Rezultatul probei scrise
1 BUTI DANIEL 90 puncte admis

 

Interviul se va desfășura în data de  26.02.2021, ora 11 00.

Va fi declarat admis candidatul care la proba scrisă va obține minim 50 de puncte, conform art. 28, alin.(3), lit a) din H.G. 286/23.03.2011.

În conformitate cu art.31 din H.G. 286/2011 cu modificările și completăriile ulterioare, contestațiile cu privire la rezultatul probei scrise se depun în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatului pe site-ul SNSPA, la Direcția RU-salarizare.

Candidații  declarații admiși sunt  rugați să se prezinte cu actul de identitate.

Comisia de concurs:

  • Prorector – lect. univ.dr Alexandru Mihai GHIGIU
  • Expert consultant CPD – Daniel Nicolae SULTĂNESCU
  • Director RU-salarizare – Steluța PĂTRU

Comisia de contestații :

  • Director DSSCAps – Albert Andrei CRAIU
  • Lector univ. dr –  Radu Alexandru CUCUTĂ
  • Administrator financiar – Olga ISPAS
Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget