Biblioteca

Biblioteca SNSPA

Resursele oferite şi organizarea colecţiilor

Resurse pe suport hârtie

Biblioteca SNSPA dispune de o colecţie care numără, în prezent, peste 20.000 de titluri, în circa 40.000 de exemplare, care acoperă disciplinele studiate în cadrul universităţii. Colecţia este actualizată, în fiecare an, cu cele mai noi apariţii din ţară şi străinătate.

Organizarea colecţiilor Bibliotecii SNSPA este realizată atât în acces liber, cât şi în acces indirect. Publicaţiile monografice din Sala de Lectură sunt organizate în acces liber, pe domenii, pentru a fi consultate în acest spaţiu. Publicaţiile monografice din depozitul bibliotecii sunt organizate în acces indirect, tot pe domenii, şi pot fi servite, pentru studiu în Sala de lectură sau pentru împrumutul la domiciliu, la cerere.

Pentru identificarea rapidă a unei cărţi, aveţi la dispoziţie catalogul online al bibliotecii, gestionat prin sistemul integrat de bibliotecă Liberty.

Consultaţi catalogul online

Resurse electronice abonate

Comunitatea academică din SNSPA beneficiază de acces la resurse de informare și documentare științifică în format electronic, organizate după facilitățile oferite și după tipul de resurse pe care le conțin.

Baze de date full-text și baze de date bibliometrice

Accesul în Bibliotecă şi în Centrul de Documentare Europeană

Accesul  în Bibliotecă şi în Centrul de Documentare Europeană se realizează pe baza cardului de bibliotecă. Accesul este gratuit pentru studenţii SNSPA, corpul didactic şi personalul academic asociat al SNSPA, personalul administrativ şi tehnic al SNSPA.

Biblioteca SNSPA pune la dispozitia studentilor urmatoarele servicii:

 • eliberare/vizare permis de biblioteca pe baza datelor transmise prin e-mail, la adresa biblioteca@snspa.ro;
 • consultarea catalogului online al Bibliotecii SNSPA, se poate face aici;
 • împrumutul, prelungirea termenului de împrumut şi returnarea publicațiilor, se poate efectua doar pe baza unei programări prealabile, la adresa de email biblioteca@snspa.ro;
 • acces mobil la bazele de date științifice prin consorțiul ANELIS PLUS (ProQuest Central, Science Direct, Wiley Journals, SpringerLink Journals, Cambridge Journals, EBSCO, Web of Science – Clarivate Analytics, SCOPUS, de Gruyter Books, CAB books). Ghidul pentru accesul mobil este disponibil aici;
 • accesul liber la cărți din domeniul ştiinţelor sociale, publicate de profesori ai universității, la Editura Comunicare.ro și Editura Tritonic sunt disponibile la adresa http://elibrary.snspa.ro/ ;
 • referințe online, la cerere, la adresa biblioteca@snspa.ro (raspunsuri la orice probleme legate de informare si documentare pentru cursuri, seminarii, pentru procesul de invatare și cercetare);
 • webinare organizate în cadrul programului ROSE – CESIAS@SNSPA, cu privire la accesul mobil la resursele online abonate, la cultura informației, la stilurile de citare, la diferite aspecte legate de scrierea academică;
 • pagina Facebook a Bibliotecii SNSPA cu diverse informații cu privire la resurse electronice full-text disponibile online, despre webinare organizate de furnizorii bazelor de date;
 • pagina Facebook a Centrului de Documentare Europeană SNSPA;
 • semnare fiselor de lichidare se face doar pe baza unei programari prealabile, la adresa  biblioteca@snspa.ro;
 • primirea tezelor de doctorat se face doar pe baza unei programari prealabile, la adresa  biblioteca@snspa.ro.

Programul Bibliotecii SNSPA

Luni – Joi: 9.30 – 15.00
Vineri: 9.30 – 14.00

 

Pentru orice întrebări și nelămuriri, puteți transmite solicitările dumneavoastră la adresa de email: biblioteca@snspa.ro.

 

Eliberarea permiselor de bibliotecă

 1. Completezi formularul de înregistrare, disponibil pe pagina Catalogului online, la adresa https://biblioteca.snspa.ro/liberty/libraryHome.do. Poți completa formularul de acasă sau de la bibliotecă – Sala de lectură (sala P07, parter).
 2. Mergi la sala P08 (parter, vis-a-vis de sala de lectură). Trebuie să ai la tine carnetul/legitimația de student cu viza la zi. Bibliotecarul verifică datele înregistrate, îți face o fotografie și primești permisul de bibliotecă.
 3. În baza acestui permis, vei putea împrumuta cărți de la bibliotecă și vei putea folosi serviciile oferite.

 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Bibliotecii SNSPA

Facebook Pagelike Widget