Linking Europe At the Periphery (LEAP)

Rețeaua Academică Jean Monnet

Linking Europe At the Periphery (LEAP)

Perioada de implementare: septembrie 2019 – septembrie 2022

Sursa de finanțare: Comisia Europeană, Erasmus +: Jean Monnet Networks

 

Principala problemă de cercetare a LEAP este: „Cum este predată, învățată, experimentată și contestată integrarea UE la periferia sa?”, iar accentul proiectului se va concentra asupra cazurilor din Turcia, România, Kosovo, Georgia și Ucraina. Noțiunea de „periferie” pentru obiectivele LEAP implică state candidate (Turcia), potențial candidate (Kosovo) și țări membre ale Parteneriatului Estic (Georgia și Ucraina), precum și țări membre (România), un aspect care subliniază, de asemenea, necesitatea de a evalua natura multilaterală a complexităților / provocărilor legate de integrarea în UE. Dihotomia „centru-periferie” în ceea ce privește UE este atât spațială în sensul că majoritatea țărilor candidate și vecine ale UE sunt departe geografic de Bruxelles, cât și structurală din punct de vedere al disparităților regionale și al asimetriilor economice dintre „Europa” și periferia ei, prin problematizarea acestor concepte în concetul relațiilor UE cu vecinătatea sa, într-o perioadă cu tot mai multe amenințări și incertitudini.

 

Obiectivele proiectului:

  • Să creeze o rețea care să împărtășească experiența acumulată cu alte instituții distincte specializate în studii europene din regiune și să permită cercetarea interregională de către cercetătorii distinși ai rețelei pentru a vedea cum profesioniștii, studenții, cetățenii tineri, societatea civilă și actorii politici din „periferia” UE sunt legate de integrarea UE din diferite aspecte și de desfășurarea proceselor educaționale și politice, prin predarea, învățarea, experimentarea și contestarea „Europei”.
  • Să creeze un impact de durată și multiplicator și o rezonanță internațională care să acționeze ca un exemplu de abordare nouă și integrată a integrării în UE.

 

Rezultatele cercetărilor realizate în cadrul LEAP vor fi împărtășite prin ateliere (workshop-uri), summit-uri, simulări, publicații dedicate, cărți cu acces deschis, filme, un site web și o bază de date.

 

 

Activitatea din cadrul LEAP va fi orientată în jurul a trei piloni:

Pilonul I – se concentrează pe aspectul educațional al integrării UE: își propune să analizeze complexitățile / provocările ale predării și învățării UE la „periferie”. În primul rând, Universitatea Ivan Franko din Lviv va organiza în martie 2020 un atelier intitulat „Predarea și învățarea Europei”. În al doilea rând, vor fi organizate trei Summit-uri de rețea la București (mai 2020), la Ankara (mai 2021) și la Priștina (mai 2022) și vor include conferințe postuniversitare de o zi deschise studenților doctoranzi și tinerilor cercetători care își desfășoară activitatea în domeniul studiilor europene, care vor urmăresc să favorizeze dialogul academic dintre cercetători consacrați, tineri cercetători și studenți. O activitate amplă de mobilitate didactică va fi, de asemenea, desfășurată de personalul-cheie al rețelei, care va preda la diverse universități ale rețelei. Aceste activități vor stimula dialogul academic între diverși membri ai rețelei, vor dezvolta  bazele de cunoștințe despre integrarea UE, vor dezvolta programe de învățare noi și inovatoare, facilitând o înțelegere completă a problemelor specifice de integrare actuală a UE.

Pilonul II – propune să dezvăluie diferite dinamici care stau la baza implicațiilor practice ale integrării UE în viața de zi cu zi, adică aspectul practic al integrării UE. În acest sens, LEAP va facilita evaluarea cotidianității UE, adică apariția integrării UE ca experiență și performanță în viața tinerilor cetățeni și a actorilor societății civile prin două simulări ale UE în Eskisehir și Priștina care vor permite studenților din fiecare instituție participantă a rețelei să-și folosească cunoștințele și experiența lor privind integrarea UE pentru a rezolva o problemă practică presantă legată de UE (adică două studii de caz privind „Criza refugiaților” și „Șomajul tinerilor”) și un atelier axat pe tema „Experimentând Europa” din martie 2021, care va reuni actori ai societății civile și cercetători care lucrează în acest domeniu, organizat de Universitatea de Stat Ilia (Tbilisi).

Pilonul III – se axează pe analizarea aspectelor politice ale integrării UE și mecanismelor care declanșează eurocepticismul în zona „periferiei”. În acest scop, LEAP va recurge la reuniuni de tip focus-grup cu tineri cetățeni și la interviuri semi-structurate cu actorii politici (septembrie 2019-aprilie 2020). Scopul acestor procese este de a evalua motivele pentru care UE este contestată în „periferie” de către tinerii cetățeni și actorii politici de la nivel local. De asemenea, va avea loc un workshop intitulat „Contesting Europe” în martie 2022, organizat de Universitatea Osmangazi din Eskişehir, care va aduce cercetători care lucrează la în domeniul eurocepticismului.

 

În calitate de partener al proiectului, SNSPA se va implica în următoarele activități:

  • participarea la conferințele de lansare și încheiere a proiectului;
  • participarea la workshop-urile organizate de universitățile partenere din Lviv (Ucraina), Tbilisi (Georgia) și Eskișehir (Turcia);
  • participarea la simulările organizate de către partenerii din Eskișehir (Turcia) și Priștina (Kosovo);
  • participarea la mobilitățile de predare organizate de universitățile partenere și găzduirea cadrelor partenerilor;
  • organizarea unui summit al rețelei academice la București (mai 2020);
  • organizarea unor focus grupuri și interviuri de cercetare la București cu scopul de a colecta datele pentru cercetările rețelei;
  • editarea unui volum colectiv ce va cuprinde rezultate ale cercetării (termen de finalizare – februarie 2022)

Echipa din partea Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană: Lect. univ. dr. Miruna Butnaru-Troncotă și drd. Dragoș Ioniță.

Facebook Pagelike Widget