1 post contractual vacant, de auditor | Rezultatul selectării dosarelor de înscriere

Detalii legate de concurs, aici.

În urma îndeplinirii procedurii de selecție a dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată cu perioadă de probă a postului de Auditor, Comisia de concurs stabilește următoarele:

 

Nr.crt Numele și prenumele

candidatului

Situație dosar înscriere candidat Observații
1 Staicu Viorel admis
2 Ion Costel admis

 

Proba scrisă se va desfășura în data de  26.09.2018, ora 10 00, la sediul din str. Povernei, nr. 6, sector 1.

Va fi declarat admis candidatul care la proba scrisă va obține minim 50 de puncte, conform art. 28, alin.(3), lit a) din H.G. 286/23.03.2011.

Candidații  declarații admiși sunt  rugați să se prezinte  cu 15 minute înainte de începerea probei scrise, având asupra lor actul de identitate.

 

Comisia de concurs:

  • Director Control Intern– Mariana MUREȘAN
  • Administrator financiar –  Liliana VOICU
  • Lector univ. dr. Dumitrescu-Peculea Adelina

Secretar Comisie:  Administrator Financiar – Olga ISPAS

 

 

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget