2 posturi contractual vacante, de administrator patrimoniu II (S) | Rezultatul selectării dosarelor de înscriere

Detalii legate de concurs, aici.

 

În urma îndeplinirii procedurii de selecție a dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată cu perioadă de probă a postului de Administrator patrimoniu II(S), Comisia de concurs stabilește următoarele:

 

Nr.crt Numele și prenumele

candidatului

Situație dosar înscriere candidat Observații
1 Marin Constantin admis
2 Mareș Cornelia admis
3 Verzotti Emilio admis

 

Proba scrisă se va desfășura în data de  24.09.2018, ora 10 30, la sediul din str. Povernei, nr. 6, sector 1.

Va fi declarat admis candidatul care la proba scrisă va obține minim 50 de puncte, conform art. 28, alin.(3), lit a) din H.G. 286/23.03.2011.

Candidații  declarații admiși sunt  rugați să se prezinte  cu 15 minute înainte de începerea probei scrise, având asupra lor actul de identitate.

 

Comisia de concurs:

  • Director TIAP – Lavinia BUTUM
  • Director Patrimoniu – Constantin MICU
  • Director GA Adjunct – Octavian PERPELEA

Secretar Comisie:  Administrator Financiar – Olga ISPAS

 

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget