2 posturi contractual vacante, de îngrijitor, pe perioadă nedeterminată | Amânare concurs

Calendarul concursului de îngrijitor din cadrul Direcției Gestiune Patrimoniu,  ce trebuia să se susțină în data de  14 octombrie 2019 se amână din motive obiective  conform art. 38(1) a din  HOTĂRÂRE nr. 286 din 23 martie 2011 (*actualizat*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

 

Concursul urmând să se desfășoare în perioada:

 

23.10.2019 Interviu ora 10 00
Nr.crt Numele și prenumele

candidatului

Situație dosar înscriere candidat Observații
1 Măcelaru Mariana admis
2 Flueran Luminița-Lili admis

 

În urma îndeplinirii procedurii de selecție a dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată de îngrijitor, Comisia de concurs stabilește următoarele:

 

Comisia de concurs:

  • Director Gestiune Patrimoniu – Constantin MICU
  • Director RU-salarizare  –  Steluța PĂTRU
  • Șef clădire  – Florentin DICHIU

 

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget