Post contractual vacant, de secretar III(S), din cadrul Facultății de Comunicare și Relații Publice, pe perioadă determinată de 1 an | Rezultatul selectării dosarelor de înscriere

Detalii legate de concurs, aici.

În urma îndeplinirii procedurii de selecție a dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat în vederea ocupării pe perioadă determinată de un an a postului de Secretar III(S), Comisia de concurs stabilește următoarele:

 

Nr.crt Numele și prenumele

candidatului

Situație dosar înscriere candidat Observații
1 Ilie Diana-Georgiana Admis
2 Mitru Janina-Costiana Respins Nu îndeplinește condițiile specifice de ocupare a postului

 

Proba scrisă se va desfășura în data de  15.10.2019, ora 11 00, la sediul din str. Expoziției, nr. 30A, București.

Va fi declarat admis candidatul care la proba scrisă va obține minim 50 de puncte, conform art. 28, alin.(3), lit a) din H.G. 286/23.03.2011.

Candidații  declarații admiși sunt  rugați să se prezinte  cu 15 minute înainte de începerea probei scrise, având asupra lor actul de identitate.

 

Comisia de concurs:

  • Decan FCRP – prof. univ.dr Alina BÂRGĂOANU
  • Prodecan – lect.univ.dr. Carmen NOVAC
  • Secretar șef FCRP – Emilia FLOREA
  • Administrator financiar RU-salarizare – Olga ISPAS

 

 

 

 

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget