2 posturi temporar contractual vacante, secretar (S), pe perioadă determinată de 1 an, în cadrul Facultății de Administrație Publică | Rezultatul selectării dosarelor de înscriere

Detalii legate de concurs, aici.

 

În urma îndeplinirii procedurii de selecție a dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat în vederea ocupării a două posturi temporar vacante de Secretar (S), pe perioadă determinată de 1 an, Comisia de concurs stabilește următoarele:

Nr.crt Numele și prenumele

candidatului

Situație dosar înscriere candidat Observații
1 BOLOȘ ALEXANDRU admis
2 CIUCEA PAVEL admis
2 MORAR IULIAN EDUARD admis

 

Proba scrisă se va desfășura în data de  18.03.2019, ora 10 00, la sediul din str. Expoziției, nr. 30A, București, etajul 6 – decanat FAP.

Va fi declarat admis candidatul care la proba scrisă va obține minim 50 de puncte, conform art. 28, alin.(3), lit a) din H.G. 286/23.03.2011.

Candidații  declarații admiși sunt  rugați să se prezinte  cu 15 minute înainte de începerea probei scrise, având asupra lor actul de identitate.

 

Comisia de concurs:

  • Lector univ.dr – Corina Georgiana ANTONOVICI
  • Secretar șef Direcția Școlaritate – Sorin Augustin DRAGNEA
  • Secretar șef FAP – Ana SUCIU
  • Administrator financiar RU-salarizare – Olga ISPAS

 

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget