4 posturi contractual vacante, de agent de pază, pe perioadă nedeterminată cu perioadă de probă | Rezultatul selecției dosarelor

Detalii legate de concurs, aici.

 

În urma îndeplinirii procedurii de selecție a dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată cu perioadă de probă a celor patru posturi vacante de agent de pază, Comisia de concurs stabilește următoarele:

 

Nr.crt Nr. înregistrare dosar Situație dosar înscriere candidat Observații
1 RU20/07.02.2022 admis  
2 RU25/08.02.2022 admis  
3 RU26/08.02.2022 admis  
4 RU27/09.02.2022 admis  
5 RU28/10.02.2022 admis  
6 RU29/10.02.2022 admis  
7 RU30/10.02.2022 admis  
8 RU31/10.02.2022 admis  
9 RU32/11.02.2022 admis  
10 RU34/15.02.2022 Admis  
11 RU39/17.02.2022 Respins Nu îndeplinește condițiile specifice de ocupare a postului

(vechimea în muncă de minimum un an pe postul de agent pază)

12 RU41/17.02.2022 admis  

 

Proba scrisă se va desfășura în data de  28.02.2022, ora 10:00, la sediul din Bld. Expoziției, nr. 30A, București.

Va fi declarat admis candidatul care la proba scrisă va obține minim 50 de puncte, conform art. 28, alin.(3), lit a) din H.G. 286/23.03.2011.

Candidații  declarații admiși sunt  rugați să se prezinte cu actul de identitate.

Comisia de concurs:

  • Director Gestiune Patrimoniu – Constantin MICU
  •  Director RU-salarizare  –  Steluța PĂTRU
  • Șef formație pază  – Ioan ZAHARIA

 

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget