Alegerea rectorului SNSPA, a membrilor din Consiliile facultăților și Senatul SNSPA

Ocuparea locurilor în structurile de conducere şi a funcţiilor de conducere în Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) se face în conformitate cu legislaţia în vigoare la data declanşării alegerilor, Carta SNSPA şi Metodologia privind ocuparea locurilor în structurile de conducere şi a funcțiilor de conducere în Şcoala Națională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) pentru mandatul 2024 – 2029.

 

Marți, 19 decembrie 2023, va avea loc şedinţa de alegeri pentru funcţia de rector al SNSPA, membru în consiliul facultăţii, respectiv membru în Senatul SNSPA. Alegerile se vor desfășura în Sala Multifuncțională, în intervalul orar 8-20:00.

 

Alegerea rectorului SNSPA

Rectorul SNSPA este ales prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare din cadrul universităţii şi al reprezentanţilor studenţilor din senatul universitar şi din consiliile facultăţilor. Lista electorilor poate fi consultată aici.

Pentru funcţia de rector al SNSPA poate candida orice persoană care îndeplineşte condiţiile legale prevăzute pentru această poziţie.

 

Candidaturile pentru funcţia de rector al SNSPA se depun în perioada 11-12 decembrie 2023, în intervalul orar 08:30 – 16:30, la Secretariatul Senatului, clădirea SNSPA din Bd. Expoziției nr. 30A, etaj 8, camera 814. Varianta electronică a documentelor se poate trimite la adresa alegeri2023@snspa.ro.

Dosarul de candidatură cuprinde:

 • declaraţia de intenţie de a candida pentru funcţia de rector al SNSPA (formular tip, Anexa 2.2, poate fi descărcat de aici);
 • programul managerial;
 • Curriculum Vitae, format EuroPass. Vă rugăm să consulați informațiile privind protecția datelor cu caracter personal și să nu includeți în CV date cu caracter personal precum adresa de domiciliu, număr de telefon personal etc.
 • cazier judiciar.

Toate aceste documente se depun pe suport hârtie şi suport electronic.

Documentele menţionate în Dosarul de candidatură pot conţine referiri la:

 • contribuţiile ştiinţifice semnificative ale candidatului, din ultimii 5 ani;
 • experienţa internaţională, care poate fi concretizată prin studii şi stagii de pregătire în străinătate, cunoaşterea unor limbi străine de circulaţie internaţională, participare la conferinţe internaţionale, calitatea de membru în diferite organisme internaţionale etc.;
 • experienţa managerială în domeniul academic la nivel de universitate şi/sau la nivel naţional/internaţional;
 • viziunea privind direcţiile de dezvoltare instituţională a SNSPA, viziune exprimată în programul managerial;
 • experienţa în gestionarea bugetelor publice;
 • experienţa în identificarea/atragerea de fonduri extrabugetare;
 • gradul de cunoaştere a legislaţiei şi politicilor publice majore din domeniul educaţiei la nivel naţional şi european.

Candidaturile pentru funcţia de rector al SNSPA se anunţă public prin afişare pe website-ul SNSPA, Secțiunea “Alegeri”.

 

Alegeri la nivelul consiliilor facultăţilor şi al Senatului SNSPA

Reprezentanţii cadrelor didactice şi de cercetare în consiliul facultăţii şi în Senatul SNSPA sunt aleşi prin vot universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare în cadrul facultății, conform prevederilor art. 131(9) lit.a) și art.132 din Legea Învățământului Superior nr. 199/2023, cu modificările ulterioare. Lista electorilor poate fi consultată aici.

Pentru funcţia de membru în consiliul facultăţii, respectiv membru în Senatul SNSPA, pot candida cadre didactice titulare, cercetători titulari şi studenţi din cadrul circumscripției respective, conform normelor de reprezentare.

Candidaturile cadrelor didactice şi cercetătorilor pentru funcţia de membru în consiliul facultăţii, respectiv membru în Senatul SNSPA, se depun în perioada 11-12 decembrie 2023, în intervalul orar 08:30 – 16:30, la Secretariatul Senatului, clădirea SNSPA din Bd. Expoziției nr. 30A, etaj 8, camera 814. Varianta electronică a documentelor se poate trimite la adresa alegeri2023@snspa.ro.

Dosarul de candidatură cuprinde:

 • declaraţia de intenţie de a candida pentru funcţia de membru în consiliul facultăţii (formular-tip, Anexa 2.1., poate fi descărcată de aici), respectiv membru în Senatul SNSPA (formular-tip, Anexa 2.1., poate fi descărcat de aici),
 • Curriculum Vitae, format EuroPass. Vă rugăm să consulați informațiile privind protecția datelor cu caracter personal și să nu includeți în CV date cu caracter personal precum adresa de domiciliu, număr de telefon personal etc.

Toate aceste documente se depun pe suport hârtie şi suport electronic.

Candidaturile cadrelor didactice şi cercetătorilor pentru funcţiile de membru în consiliul facultăţii, respectiv membru în Senatul SNSPA, se anunţă prin afişare pe wesite-ul SNSPA, Secțiunea “Alegeri”.

 

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget