Alegeri la nivelul departamentelor din SNSPA

Potrivit calendarului desfăşurării alegerilor la nivelul departamentelor, aprobat prin hotărârea Senatului nr. 20/08.03.2024, în perioada 27 – 31 mai 2024 (intervalul orar 10:00 – 15:30) se pot depune candidaturile pentru pentru funcția de:

  • director al departamentului;
  • membru în consiliul departamentului.

Candidaturile se vor depune la Secretariatul Senatului, clădirea SNSPA din Bd. Expoziției nr. 30A, etaj 8, camera 814.

Varianta electronică a documentelor se poate trimite la adresa alegeri2023@snspa.ro.

Termenul limită pentru depunerea candidaturilor (fizic sau online) este 31 mai 2024, ora 15:30.

 

Alegerile la nivelul consiliilor departamentelor şi al directorilor de departament vor avea loc în periada 10 – 14 iunie 2024.

Directorul departamentului și membrii în consiliul departamentului sunt aleși pe bază de vot universal, direct şi secret al persoanelor cu drept de vot, înscrise pe listele de vot.

Şedinţa de alegeri se desfăşoară numai dacă sunt prezenţi cel puţin 2/3 din numărul membrilor cu drept de vot ai departamentului.

Fiecare persoană cu drept de vot va primi un buletin pentru alegerea directorului departamentului şi un buletin pentru alegerea membrilor consiliului departamentului.

 

 

Pentru funcţia de director de departament pot candida cadrele didactice şi cercetătorii titulari din cadrul departamentului respectiv, care nu au contractul de muncă suspendat.

Pentru informații despre conținutul dosarului de candidatură, puteți consulta Metodologia privind ocuparea locurilor în structurile de conducere şi a funcțiilor de conducere în SNSPA pentru mandatul 2024 – 2029.

Este desemnat director al departamentului candidatul care a întrunit cel mai mare număr de voturi, dar nu mai puţin de jumătate plus 1 din numărul voturilor valabil exprimate. Dacă aceasta nu se poate realiza din primul tur de scrutin, se va proceda, în cadrul aceleaşi şedinţe, la organizarea celui de-al doilea tur de scrutin, prin înscrierea pe buletinele de vot doar a primilor doi clasaţi.

 

 

Membru în consiliul departamentului poate fi orice cadru didactic sau cercetător titular din cadrul departamentului respectiv, care nu are contractul de muncă suspendat.

Candidaturile pentru funcţia de membru al consiliului departamentului se anunţă prin înregistrarea pe lista de candidaţi de Secretariatul Senatului.

Sunt desemnaţi membri ai consiliului departamentului persoanele care au întrunit cele mai multe voturi din numărul voturilor valabil exprimate. În caz de egalitate, se va proceda, în cadrul aceleaşi şedinţe, la organizarea unui al doilea tur de scrutin pentru poziţiile rămase neocupate.

 

Noile structuri de conducere ale departamentelor îşi preiau prerogativele şi încep exercitarea mandatului după validarea de către Senatul SNSPA, dar nu înainte de expirarea mandatelor în funcție.

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget