Anunț pentru scoaterea la concurs a unei poziții de expert achiziţii publice, pe perioadă determinată, în cadrul proiectului “Activism transnațional și responsabilitatea companiilor multinațonale în crime de masă”

Post contractual vacant de expert achiziţii publice pe perioadă determinată în cadrul proiectului “Activism transnațional și responsabilitatea companiilor multinațonale în crime de masă” (Excelență Științifică SNSPA).

 

Perioada contractuală: 1.06.2023 – 31.12.2023

Număr de ore pe luna: 13 h / lună

Salariu: 1748 (CAM inclus) / lună

Modalitate de recrutare: Selecție internă

Criterii minime de ocupare a postului:

 • studii universitare;
 • vechime în muncă de cel puţin 5 ani;
 • experiență în ahiziții publice
 • cunoașterea legislației în vigoare

Conținutul dosarului de selecție și criteriile de selecție:

 • Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz
 • Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • Curriculum vitae în format Europass, în limba română, semnat și datat pe fiecare pagină în care se specifice poziția pentru care se candidează;
 • Copii documente doveditoare ale studiilor, calificărilor, experienței și expertizei declarate în CV, (copii ale diplomelor de studii, adeverințe de lucru, recomandări, alte documente doveditoare specifice aferente poziției din anunțul de angajare, certificate conform cu originalul);
 • Consimțământ GDPR, conform anexei nr. 1, semnat şi datat.

Atribuții:

 • realizează achizițiile în cadrul proiectului;
 • asigură coordonarea generală a achizițiilor derulate în cadrul proiectului;
 • aplică corect legislația în vigoare;
 • atribuții în domeniul scrierii caietelor de sarcini pentru procedurile de achiziție publică;
 • întocmește dosarele de licitație publică aferente achizițiilor derulate în proiect;
 • gestionează contestațiile formulate;
 • întocmește și realizează situații necesare pentru raportare/rambursare, etc;
 • realizează rapoarte/situații privind achizițiile publice, la solicitare autorităților și a beneficiarului proiectului sau când este cazul;
 • participă la ședințele echipei de management;

 

Calendarul de Selecție

 • 22 Mai 20223 – Postarea anunțului privind procesul de selecție
 • 24 Mai 2023 – Data limită pentru trimiterea dosarelor pentru selecție
 • 25 Mai 2023 – Analiza dosarelor și anunțarea rezultatelor
 • 26 Mai 2023 – Termen pentru depunerea contestațiilor
 • 29 Mai 2023 – Anunțarea rezultatelor finale

 

Dosarele de candidatura vor fi trimise pana cel târziu pe data de 24 Mai 2023, ora 17.00, la adresa de email: olga.ispas@snspa.ro

Contestațiile vor fi trimise la adresa olga.ispas@snspa.ro până la data de 26 Mai ora 15.00.

 

Rezultatul concursului

Nr. Crt. Candidat Funcția Rezultat
1 Nr. 286/23.05.2023 Specialist achiziții publice Admis
Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget