Burse pentru semestrul II, anul universitar 2023-2024

În perioada 4 – 17 martie 2024, studenţii SNSPA pot depune cererile şi dosarele pentru aprobarea burselor, pentru semestrul II din anul universitar 2023-2024.

Toate categoriile de burse se acordă numai pe bază de cerere.

Metodologia privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin financiar pentru studenții de la învățământul cu frecvență poate fi consultată aici.

 

Cuantumul burselor acordate de Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative este:

 • Bursă de performanţă: 1100 lei
 • Bursă socială*: 900 lei
 • Bursa pentru ajutor social ocazional: 900 lei
 • Bursă de performanţă științifică: Cuantumul aprobat de C.A.
 • Bursa Specială SNSPA** (o singură dată pe an): Cuantumul aprobat de C.A.
 • Bursa de performanță sportivă: Cuantumul aprobat de C.A.

 

NOTĂ:

*Salariul minim net pe economie luat în calcul la analizarea dosarelor de bursă socială este 2079 lei (3300 lei brut).

**Bursa Specială SNSPA se acordă de către fiecare structură academică, conform unor criterii proprii, numărul și cuantumul acestora fiind aprobat de Consiliul de Administraţie al SNSPA.

 

Bursa de performanță

Bursa de performanță se acordă studenţilor eligibili, înmatriculați la programe de studii universitare cu frecvență, indiferent de forma de finanțare, în ordinea descrescătoare a mediilor, limita inferioară pentru care se poate acorda bursa fiind 8,50 (opt 50%), fără a depăşi fondul alocat. Media luată în calcul pentru acordarea bursei pe semestrul II pentru toți anii de studiu la studii universitare de licenţă şi la studii universitare de masterat este media din semestrul I.

 

Cererea pentru bursa de performanță poate fi descărcată de aici.

Studenții SNSPA care doresc să obțină o bursă de performață în semestrul II, anul universitar 2023-2024, trebuie să completeze cererea tip si să o încarce în acest formular online. Odată cu încărcarea cererii pentru bursa de performanță, studenţii trebuie să completeze corect datele necesare pentru virarea burselor, în același formular online.

Termen limită: 17 martie 2024.

 • Completarea formularului online prin care se solicită bursa de performanță, inclusiv datele necesare pentru virarea burselor4 – 17 martie 2024,
 • Afișarea listelor cu studenții propuși să beneficieze de bursă de performanță: 8 aprilie 2024,
 • Depunerea contestațiilor pentru bursele de performanță: 9-10 aprilie 2024,
 • Afișarea rezultatelor contestațiilor pentru bursele de performanță: 12 aprilie 2024.

Vă rugăm să urmăriţi platformele de e-learning ale facultăţilor, unde vor fi afişate listele cu studenţii bursieri pentru semestrul II din acest an universitar.

 

Bursă socială

Depunerea dosarelor de bursă socială se va face fizic la secretariatele facultătilor, în zilele lucrătoare, în programul de lucru cu studenții, în perioada 4 – 17 martie 2024. Vor fi primite în secretariat doar dosarele complete, conform cerințelor din Metodologia de acordare a burselor pentru anul universitar 2023-2024.

 • Cererea tip pentru bursa socială poate fi descărcată de aici.
 • Declarație pe propria răspundere privind veniturile nete încasate de membrii familiei studentei/ului, în ultimele 12 luni (februarie 2023- ianuarie 2024), poate fi descărcată de aici.
 • Formularul referitor la acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei poate fi descărcat de aici.

De asemenea, studenții SNSPA care doresc să obțină o bursă socială trebuie să completeze corect datele necesare pentru virarea burselor, în acest formular online.

Termen limită: 17 martie 2024.

 • Afișarea listelor cu studenții propuși să beneficieze de burse sociale, social ocazionale și sociale medicale: 8 aprilie 2024.
 • Depunerea eventualelor contestații pentru bursele sociale, social ocazionale și sociale medicale*: 9-10 aprilie 2024

*Pentru contestațiile la bursele sociale medicale, studenții vor depune la secretariat, în perioada 9-10 aprilie 2024, documente medicale suplimentare față de cele depuse inițial, care să ateste încadrarea bolii pentru primirea unei burse sociale medicale, conform prevederilor legislative (documente medicale privind istoricul bolii, tratamentul specific actual certificat și semnat de medicul specialist etc).

 • Afișarea rezultatelor contestațiilor pentru bursele sociale, social ocazionale și sociale medicale: 12 aprilie 2024

Atenție!

Bursele vor fi virate doar studenţilor care vor fi declarați bursieri și care au completat corect formularul online cu datele necesare virării banilor, conform termenelor anunţate. Virarea burselor este condiţionată de transmiterea în timp util a datelor solicitate şi asumarea acestor date ca fiind personale.

Studenţii români care au luat bursă şi în semestrul I, în anul universitar 2023-2024, trebuie să completeze acest formular, chiar dacă au același cont ca semestrul trecut. Studenții bursieri trebuie să fie titularii contului transmis, nu se pot vira bursele în conturile în care aceștia nu sunt titulari.

 

Informații pentru studenții străini și etnici români (Republica Moldova, Albania, Ucraina etc.), admiși pe locuri de buget cu bursă

Studenții străini și români de pretutindeni (Republica Moldova, Albania, Ucraina, Macedonia etc.), admiși pe locuri de buget cu bursă, studii de licență, masterat sau doctorat, care nu au completat datele necesare pentru virarea bursei în semestrul I sau au schimbat contul bancar, o pot face în perioada: 4 – 17 martie 2024, în acest formular online.

Pentru virarea burselor, studenții străini și români de pretutindeni, admiși pe locuri de buget cu bursă, trebuie să deschidă un cont bancar la o bancă din România. Bursele nu pot fi virate în contul altei persoane.

Studenții bursieri care nu transmit datele necesare pentru virarea bursei vor primi suma alocată doar după ce vor furniza datele unui cont bancar la o banca din România, unde sunt titulari.

Important!

Studenții străini și studentii etnici români, admiși pe un loc de buget cu bursă, trebuie să încarce codul de identificare fiscală (CIF) alocat de banca din Romania unde au deschis contul sau permisul de ședere în România.

 

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget