Cea de-a XIII-a conferinţă anuală a Centrului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al SNSPA

Vineri, 23 octombrie 2020, Centrul de Drept Public și Științe Administrative (SNSPA), în parteneriat cu Societatea Academică de Științe Administrative, a organizat cea de-a XIII-a Conferință anuală: “Impactul cercetării de excelență în științele administrative asupra reglementărilor și practicii administrației publice”.

În cadrul conferinței au fost valorificate și cercetările sprijinite prin proiectul FDI START 2020 Susținerea cercetării de excelență în cadrul Școlii doctorale în domeniul Științelor administrative din SNSPA prin dezvoltarea capacității de cercetare științifică avansată.

Conferința a reunit cercetători și specialiști în domeniul dreptului public și al științelor administrative – cadre didactice universitare, magistrați, funcționari publici ș.a. și s-a constituit  într-un for de dezbatere și analiză a interacțiunii dintre cercetarea științifică și fenomenele administrației publice, încercând să descifreze totodată posibilitățile de influențare a politicilor și managementului public prin îmbunătățirea calității reglementării.

Plecând de la premisa că misiunea științei este aceea de a explica fenomenele societății și de a propune soluții, idei noi pentru îmbunătățirea cadrului politic, administrativ, social etc., conferința a dezvoltat  un dialog profund asupra unor problematici privind:

  • rolul doctrinei în activitatea de elaborare și aplicare a politicilor publice și a normelor juridice;
  • soluții științifice pentru creșterea capacității de inovare și guvernare durabilă, prin instruire și educație permanentă;
  • etică și responsabilitate, prin identificarea incidentelor de integritate și implementarea măsurilor anticorupție;
  • configurații instituționale de monitorizare și evaluare a politicilor publice în condițiile asigurării standardelor bunei guvernări;
  • îmbunătățirea capacității de prevenire și soluționare a crizelor economice și sanitare și reducerea riscurilor provocate de astfel de evenimente;
  • implementarea unor soluții validate de experiența altor sisteme de organizare social-politică și juridică.

Conferința a încercat să identifice viziunea națională asupra cercetării științifice privind administrația publică, direcțiile cercetării de excelență în domeniul științelor administrative și resursele necesare, astfel încât cercetarea științifică românească să se integreze deplin în cercetarea europeană sau globală a domeniului.

În cadrul conferinței s-a subliniat necesitatea continuării reformelor pentru asigurarea consolidării democrației și a unei guvernări eficiente. Mai multe detalii privind evenimentul științific sunt disponibile pe pagina web a Centrului de Drept Public și Științe Administrative, www.cdpsa.ro

Comments are closed.
Like Us On Facebook
Facebook Pagelike Widget
Twitter