AI EDU – Inteligența artificială și noile tehnologii în procesele academice și etica universitară

AI EDU - Inteligența artificială și noile tehnologii în procesele academice și etica universitară

Buget total proiect: 377000.00 lei, din care 317000.00 lei finanțare de la bugetul de stat prin Fondul de Dezvoltare Instituțională urmare a competiției organizate în anul 2023

Domeniul strategic de finanţare: Domeniul 5. Îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice

Durata proiectului: 10 aprilie –  10 decembrie 2023

Obiectivul general al proiectului: Proiectul “AI EDU: Inteligența artificială și noile tehnologii în procesele academice și etică universitară” urmărește înțelegerea, conștientizarea și promovarea bunelor practici în ceea ce privește utilizarea inteligenței artificiale și a noilor tehnologii în cadrul proceselor academice, punându-se un accent special pe dimensiunile etice complexe, în condițiile specifice ale SNSPA.

Director de proiect: Prof. univ. dr. Alexandra Zbuchea, (alexandra.zbuchea@facultateademanagement.ro)

Facebook Pagelike Widget