Cercetător-antreprenor pe piața muncii în domeniile de specializare inteligentă

Cercetător-antreprenor pe piața muncii în domeniile de specializare inteligentă

(CERT-ANTREP), Cod SMIS 2014+: 124708

 

Surse de finanţare Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capital Uman (POCU), axa prioritară 6: Educație și competențe – Obiectivul specific 6.13 – Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și nonuniversitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă/ cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv, identificate conform SNC, şi domeniile de specializare inteligentă, conform SNCDI.
Parteneri Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR)

Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)

Scopul proiectului Proiectul vizează îmbunătăţirea calităţii formării viitorilor cercetători – 70 doctoranzi şi 30 de cercetători postdoctorat – în vederea facilitării tranziţiei de la educaţie la viaţa activă, prin acces la programe de formare antreprenorială şi dezvoltarea de parteneriate cu angajatori din domeniile de specializare inteligentă Tehnologia informaţiilor, Spaţiu şi securitate şi Bioeconomie.
Activităţi A.1. Recrutarea, selecţia şi menţinerea grupului ţintă;

A.2. Furnizarea de servicii de consiliere şi orientare profesională, necesare creşterii angajabilităţii doctoranzilor şi cercetătorilor postdoctorat;

A.3. Organizarea şi derularea unui program antreprenorial, de învăţare prin experienţă practică pentru programele de studii doctorale şi postdoctorale;

A.4. Derularea unor activităţi de cercetare şi de colaborare în reţea pentru doctoranzi şi cercetători postdoctorat;

A.5. Crearea unui sistem de informare în ambele sensuri, de la companii/ sectorul privat sau public către instituţiile de învăţământ superior, privind nevoile lor de instruire, precum şi de la instituţiile de învăţământ către întreprinderi, pentru a răspunde nevoilor angajatorilor la nivel regional/ local;

A.6. Activitatea transversală aferentă managementului de proiect;

A.7. Activitatea transversală aferentă decontării din cheltuieli indirecte.

 Durata 34 luni ( 24 mai 2019 – 23 martie 2022.)
 Valoarea 6.874.006,70 lei, din care 6.748.134,72 lei valoare eligibilă nerambursabilă (98,1689%) și 125.871,98 lei cofinanțarea eligibilă a beneficiarului (1,8311 %)

Comunicat de presa pentru lansarea proiectului “Cercetător-antreprenor pe piața muncii în domeniile de specializare inteligentă”

Anunțuri:

Facebook Pagelike Widget