City & CO – Colaborarea cu vârstnicii în construirea unor orașe prietenoase cu toate vârstele

City & CO - Colaborarea cu vârstnicii în construirea unor orașe prietenoase cu toate vârstele

Bugetul total proiect aprobat UEFISCDI: 990.000 Lei

Domeniul strategic de finanțare: Programul  3- Cooperare Europeana și Internațională

Subprogramul 3.2. ORIZONT 2020

Tip proiect: COFUND Contract nr: 298/ 2022

Durata proiectului: 2022-2024

Website-ul proiectului: cityco.snspa.ro

 

Obiectivul general al proiectului: City & Co își propune să elaboreze un instrument inovator care să poată să fie aplicat la nivel comunitar și utilizat în multe alte țări. Este vorba despre un instrument care va fi validat prin abordare cantitativă și calitativă și care permite  evaluarea nivelului de atingere a standardelor specifice age-friendly cities

 

Descrierea proiectului: Orașele și populația globului în general sunt în proces de îmbătrînire. Pentru a răspunde acestor transformări demografice, peste 1100 de orașe au  constituit Global Network for Age Friendly Cities and Communities, o rețea care aparține World Health Organisation și urmează  cicluri de 5 ani de planificare, implementare de acțiuni și evaluare. Spații de locuit și clădiri, transporturi și mediul social sunt domeniile care se circumscriu agendei age-friendly cities. Pentru a îmbunătăți  aspecte din aceste domenii, orașele importante din Olanda, Polonia și România vor să se fie capabile să implementeze strategii adecvate de tip age-friendly, cu implicarea cetățenilor și a  experiențelor acestora ca locuitori ai orașelor. Este o nevoie presantă de abordări participative, colaborative între vărstnici și specialiștii în politici publice, care să combine elemente cantitative și  calitative ce țin de aspecte ale vieții comunitare. City & Co este un proiect care își propune să creeze un  instrument inovator pentru a evalua, la nivel comunitar, componente de  tip age-friendlycities, instrument care ar putea fi utilizat în multe alte țări. Este vorba despre un geoportal care să asigure suport pentru orașele care se înscriu în ciclul de 5 ani de evaluare pentru Global Network for Age Friendly Cities and Communities, folosind date colectate direct de la locuitorii orașelor (persoanele în vărstă). Acest instrument poate constitui un suport important pentru politicile de dezvoltare ale orașelor, cu implicarea directă atât a experților, cât și a cetățenilor.Proiectul permite crearea și menținerea unui ecosistem local, cu includerea  stakeholders  relevanți, care ar putea să stea la baza strategiilor de age-friendly cities în cele trei țări în care se va implementa: România, Polonia și Olanda.

 

Rezultate asteptate: Proiecul City & Co presupune investigarea nivelului de age-friendliness în patru orașe importante din Europa: Haga, Wroclaw, Kracovia și București. Prima etapă a proiectului vizează o abordare cantitativă, în care vom utiliza  chestionarul Age Friendly Cities and Communities Questionnaire (AFCCQ), anterior folosit în Olanda de echipa de cercetători și vom valida acest instrument în  cele patru orașe care sunt incluse în proiect, menționate anterior. Instrumentul  trebuie să fie mai întâi validat cross-cultural, în România și Polonia. În a doua etapă,  proiectul va folosi o abordare calitativă pentru a colecta date legate de aspecte ale age-friendly cities, direct de la cetățeni, de la locuitorii diferitelor cartiere, în orașele analizate. Datele se vor constitui din elemente de text și elemente vizuale, care vor fi uploadate în geoportalul creat în cadrul proiectului, ca element central al acestuia. Este vorba de geotagging data,  folosind  un instrument inovator de colectare a datelor în manieră colaborativă, prin intermediul cetățenilor. Vârstnicii vor fi persoanele cu sprijinul cărora vom colecta date în această etapă. Rezultatele investigațiilor din prima și a  doua etapă vor fi validate  prin discuții cu specialiști în panificarea orașelor, în politici publice și dezvoltare urbană. În această a treia etapă, se va folosi o abordare de tip calitativ, care presupun construirea strategiilor de dezvoltare și a politicilor publice asociate în manieră de co-creare – folosind experți și cetățeni ai orașelor. O asemenea abordare colaborativă se folosește deja în  domenii  cum ar fi gerotechnology, planificarea urbană și arhitectură urbană și poate fi folosită cu succes în stabilirea elementelor relevante pentru termenul de age-friendly city, așa cum își propune prezentul proiect. Prin faptul că vârstnicii vor avea un cuvânt de spus în modul de definire al termenului de age-friendly city și în politicile asociate, orașele pot să dezvolate aspecte care sunt relevante pentru viața cartierelor, a vecinătăților și pentru cei  care sunt de fapt subiectul termenului de age-friendliness. Strategiile de dezvoltare vor fi mai adaptate nevoilor cetățenilor, celor care fac obiectul acestor demersuri. Ca urmare, fondurile publice pot fi cheltuite mai eficient și optimizate, folosind elemente care au relevanță pentru cetățeni și pentru viața lor de zi cu zi. Din combinarea abordării calitative cu aplicarea unui  chestionar (AFCCQ) care va fi validat în toate cele trei țări (România, Polonia și Olanda), relația dintre cetățeni și experți poate avea continuitate și poate  fundamenta de fapt agenda fiecărui oraș implicat în  încercarea de a obține  evaluarea de oraș prietenos cu toate vârstele (age-friendly city).

 

Director proiect:  conf. univ. dr. Loredana Ivan

Facebook Pagelike Widget