SNSPA – educaţie incluzivă şi acces pe piaţa muncii, Continuă#Educaţia

SNSPA - educaţie incluzivă şi acces pe piaţa muncii, Continuă#Educaţia

Buget total proiect: 366.972 LEI (aprobat pe baza competiţiei CNFIS – FDI, 2021)

Domeniul strategic de finanţare: D1-Echitate&Acces U

Durata proiectului: 10 mai – 17 decembrie 2021

Obiectivul general al proiectului: dezvoltarea sustenabilă a unui mediu incluziv şi consolidarea capacităţii instituţionale prin educaţie de calitate în SNSPA cu programe integrate pentru studenţi şi elevi, în special a celor din medii defavorizate, care să contribuie la performanțe academice, oportunităţi de învăţare, consiliere profesională şi, transversal, la facilitarea accesului pe piaţa muncii.

Director de proiect: Lect. univ. dr. Mihai Alexandru Ghigiu

Coordonator proiect şi programe de educaţie: Conf. univ. dr. Adelina Dumitrescu Peculea

 

Anunțuri
Anunţ selecţie experţi implementare proiect (26.05.2021)

Rezultat selecţie experţi implementare proiect (03.06.2021)

Oportunităţi de studiu pentru studenţii SNSPA, în cadrul proiectului Continuă#Educaţia

Raport final de implementare

Facebook Pagelike Widget