CRESC – Echitate, incluziune socială și acces la educație de calitate în SNSPA

CRESC - Echitate, incluziune socială și acces la educație de calitate în SNSPA

Buget total proiect: 227.600 lei din care 200.000 lei finanțare de la bugetul de stat prin Fondul de Dezvoltare Instituțională urmare a competiției organizate în anul 2023

Domeniul strategic de finanţare: Domeniul 1. Creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior

Durata proiectului: 27 martie 2023 – 15 decembrie 2023 (9 luni)

Obiectivul general al proiectului: Proiectul urmărește dezvoltarea instituțională a SNSPA prin creșterea adresabilității atât către studenții proprii, cât şi spre tinerii din învățământul liceal, provenind din medii socio-economice defavorizate, pentru a răspunde cerințelor specifice de consiliere educațională, tutoriat și informare în sprijinul asigurării unui traseu educațional echitabil şi pentru creșterea incluziunii sociale a acestora.

Director de proiect: Prof. univ. dr. Emil Bălan

 

Anunțuri 

Anunț selecție experți (11.04.2023)

Rezultatul selecției

 

Sesiuni de informare și orientare, organizate în cadrul proiectului “CRESC – Echitate, Incluziune Socială și Acces la Educație de Calitate în SNSPA”

Conferinţa „Administrație și justiție socială – echitate, incluziune, legalitate”

 

Raport de implementare

Facebook Pagelike Widget