Kickstart Student

Kickstart Student

Școala Naționalã de Studii Politice și Administrative (SNSPA) va implementa în calitate de Partener, proiectul Kickstart Student, cod identificare POCU/829/6/13/141279, finanțat de Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020.

Beneficiarul proiectului este Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România.

Bugetul total aprobat: 9.681.623,31 lei, din care 3.244.125,30 lei alocați Partener SNSPA

Durata proiectului: 01.01.2022 – 31.12.2023

Obiectivul general al proiectului:

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă încurajarea antreprenoriatului și a ocupării în rândul studenților prin susținerea înființării de întreprinderi care activează sectoare economice cu potențial competitiv. Astfel, va crește gradul de ocupare al absolvenţilor de învăţământ superior în domenii de activitate identificate ca fiind de viitor în vederea dezvoltării unei economii competitive bazată pe cunoaştere, reducându-se astfel și perioada de timp de la absolvirea studiilor superioare până la ocuparea pe piaţa muncii a absolvenţilor. Pe termen lung, beneficiile generate de proiect vizeaza oferirea unui trai decent pentru cei 350 de membri ai grupului țintă, prin prezentarea antreprenoriatului ca o alternativa în carieră si prin furnizarea programelor de formare profesională în domeniul competențelor antreprenoriale. Implementarea proiectului va conduce la susținerea a 26 de firme nou inființate (prin intermediul schemei de minimis) și la crearea a cel puțin 65 de locuri de muncă in domenii cu potențial competitiv – acestea vor avea un impact pozitiv asupra ecosistemului antreprenorial precum și asupra nivelului de trai al populației.

In concluzie, implementarea proiectului va genera un impact pozitiv pe termen mediu si lung asupra dezvoltarii durabile a regiunilor mai puțin dezvoltate ale României, având în vedere faptul că proiectul vizează finanțarea de start-up-uri in toate regiunile de dezvoltare eligibile, în cadrul apelului Innotech Student.

Director de proiect: Lector univ. dr. STAN Sergiu Octavian

Facebook Pagelike Widget