SIPOCA 868

Antet sipoca 609

Dezvoltarea capacității României ca stat donator de asistență oficială pentru dezvoltare și asistență umanitară – instrument integrat RoAID: planificare, dezvoltare, implementare și evaluare

Cod SIPOCA 868/135024

Începând din data de 21.12.2020 a fost demarată implementarea proiectului „Dezvoltarea capacității României ca stat donator de asistență oficială pentru dezvoltare și asistență umanitară – instrument integrat RoAID: planificare, dezvoltare, implementare și evaluarecod SIPOCA 868 / cod mySmis 135024.  Acesta se realizează de către Ministerul Afacerilo Externe, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Școala Națională de Studii Politice și Administrative și Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare – RoAid.

Proiectul a fost selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, cofinanțat de Uniunea Europeana prin Fondul Social European, Axa Prioritară „Administrație publică și sistem judiciar eficiente“, cererea de proiecte POCA/627/1/1 (IP17/2019) „Sprijin pentru acțiuni de consolidare a capacității autorităților și instituțiilor publice centrale“, obiectivul specific 1.1. „Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standard comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP“.

Prin realizarea acestui proiect se urmărește ca România, în calitate de stat donator de asistență oficială pentru dezvoltare și asistență umanitară, să-și optimizeze resursele alocate printr-o planificare strategică și bugetară bazată pe metodologii și instrumente comune în autoritățile și instituțiile publice centrale, prin definirea mandatelor, rolurilor și competențelor clarificate atât la nivelul aceluiași palier administrativ, cât și între palierele administrative.

Obiectivul general al proiectului îl constituie întărirea profilului de stat donator prin dezvoltarea unei politici publice coerente în domeniul cooperării internaționale pentru dezvoltare și asistența umanitară și a instrumentelor aferente operaționalizării acesteia.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

 1. dezvoltarea unei strategii privind cooperarea internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară și a planului de acțiuni aferent acesteia;
 2. construirea unui sistem integrat de monitorizare și evaluare a strategiei privind cooperarea internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară;
 3. realizarea unui proiect normativ cu propuneri de actualizare și simplificare a domeniul acordării asistenței oficiale pentru dezvoltare;
 4. întărirea capacității Comitetului consultativ în domeniul cooperării internaționale pentru dezvoltare și asistența umanitară prin instruirea a 300 de persoane din cadrul instituțiilor membre.

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt:

 1. Strategie privind cooperarea internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară elaborată, inclusiv planul de acțiuni aferent acesteia, aprobate la nivelul MAE și înaintate spre aprobare prin Hotarâre de Guvern;
 2. Sistem integrat de operaționalizare și monitorizare a strategiei privind cooperarea internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară, precum și de raportare dezvoltat;
 3. Propunere de sistematizare și revizuire a actelor normative ce guvernează domeniul asistenței oficiale pentru dezvoltare elaborată, aprobată la nivelul MAE și înaintată spre aprobare/avizare;
 4. Cunoștințe și abilități îmbunătățite pentru personalul MAE, al RoAID și personalul implicat/reprezentat, în special, în cadrul Comitetului consultativ în domeniul cooperarii internaționale pentru dezvoltare și asistență umanitară din cadrul celorlalte ministere.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 12.524.167,00 lei.

Durata de implementare a proiectului este de 30 luni. 

Anunț selecție posturi vacante pe perioadă determinată (13.12.2021)

În baza contractului de finanțare nr. 568/21.12.2020, a cererii de finanțare, cât și a procedurii de selecție experți aprobată la nivelul SNSPA, pentru implementarea activităților asumate de SNSPA sunt necesare selecția și contractarea unui număr de 19 experți, pe o perioadă determinată.

Descrierea activităților, cerințele specifice pentru fiecare poziție și conținutul dosarului de concurs sunt disponibile aici.

Dosarele de concurs se vor transmite prin email pe adresa: sonia.dragomir@dri.snspa.ro.

Pentru selecția experților menționați se va avea în vedere următorul calendar de selecție:

 • depunerea dosarului de concurs: 13.12-20.12.2021;
 • afișarea rezultatelor în urma evaluării dosarelor de concurs: 21.12.2021;
 • depunerea contestațiilor privind rezultatul selecției: 22.12.2021;
 • afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor (dacă au fost depuse): 28.12.2021;
 • afișarea rezultatelor finale ale procesului de selecție: 28.12.2021.

Rezultat selecție

Anunț selecție posturi vacante pe perioadă determinată (14.01.2022)

În baza contractului de finanțare nr. 568/21.12.2020, a cererii de finanțare, cât și a procedurii de selecție experți aprobată la nivelul SNSPA, pentru implementarea activităților asumate de SNSPA sunt necesare selecția și contractarea unui număr de 5 experți, pe o perioadă determinată.

Descrierea activităților, cerințele specifice pentru fiecare poziție și conținutul dosarului de concurs sunt disponibile aici.

Dosarele de concurs se vor transmite prin email pe adresa: sonia.dragomir@dri.snspa.ro.

Pentru selecția experților menționați se va avea în vedere următorul calendar de selecție:

 • depunerea dosarului de concurs: 14.01-24.01.2022;
 • afișarea rezultatelor în urma evaluării dosarelor de concurs: 26.01.2022;
 • depunerea contestațiilor privind rezultatul selecției: 27.01.2022;
 • afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor (dacă au fost depuse): 28.01.2022

Rezultat selecție
Rezultatul final al selecție

Anunț selecție posturi vacante pe perioadă determinată (23.02.2023)

În baza contractului de finanțare nr. 568/21.12.2020, a cererii de finanțare, cât și a procedurii de selecție experți aprobată la nivelul SNSPA, pentru implementarea activităților asumate de SNSPA sunt necesare selecția și contractarea unui număr de 16 experți, pe o perioadă determinată.

Descrierea activităților, cerințele specifice pentru fiecare poziție și conținutul dosarului de concurs sunt disponibile aici.

Dosarele de concurs se vor transmite prin email pe adresa: sonia.dragomir@dri.snspa.ro.

Pentru selecția experților menționați se va avea în vedere următorul calendar de selecție:

 • depunerea dosarului de concurs: 23 februarie – 1 martie 2023;
 • afișarea rezultatelor în urma evaluării dosarelor de concurs: 3 martie 2023;
 • depunerea contestațiilor privind rezultatul selecției: 6 martie 2023;
 • afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor (dacă au fost depuse): 7 martie 2023;
 • afișarea rezultatelor finale ale procesului de selecție: 8.03.2023.

Rezultat selecție
Rezultat final al selecție

Anunț selecție posturi vacante pe perioadă determinată (20.03.2023)

În baza contractului de finanțare nr. 568/21.12.2020, a cererii de finanțare, cât și a procedurii de selecție experți aprobată la nivelul SNSPA, pentru implementarea activităților asumate de SNSPA sunt necesare selecția și contractarea unui număr de 16 experți, pe o perioadă determinată.

Descrierea activităților, cerințele specifice pentru fiecare poziție și conținutul dosarului de concurs sunt disponibile aici.

Dosarele de concurs se vor transmite prin email pe adresa: sonia.dragomir@dri.snspa.ro.

Pentru selecția experților menționați se va avea în vedere următorul calendar de selecție:

 • depunerea dosarului de concurs: 20 – 26 martie 2023;
 • afișarea rezultatelor în urma evaluării dosarelor de concurs: 28 martie 2023;
 • depunerea contestațiilor privind rezultatul selecției: 29 martie 2023;
 • afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor (dacă au fost depuse): 30 martie 2023;
 • afișarea rezultatelor finale ale procesului de selecție: 31 martie 2023.

Rezultat selecție
Rezultat final al selecție

Anunț selecție internă posturi vacante pe perioadă determinată (12.04.2023)

În baza contractului de finanțare nr. 568/21.12.2020, a cererii de finanțare, cât și a procedurii de selecție experți aprobată la nivelul SNSPA, pentru implementarea activităților asumate de SNSPA sunt necesare selecția și contractarea a trei experţi, pe o perioadă determinată.

Descrierea activităților, cerințele specifice pentru fiecare poziție și conținutul dosarului de concurs sunt disponibile aici.

Dosarele de concurs se vor transmite prin email pe adresa: sonia.dragomir@dri.snspa.ro.

Pentru selecția pentru poziţia menţionată se va avea în vedere următorul calendar de selecție:

 • depunerea dosarului de concurs: 12-20 aprilie 2023;
 • afișarea rezultatelor în urma evaluării dosarelor de concurs: 21 aprilie 2023;
 • depunerea contestațiilor privind rezultatul selecției: 24 aprilie 2023;
 • afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor (dacă au fost depuse): 25 aprilie 2023;
 • afișarea rezultatelor finale ale procesului de selecție: 26 aprilie 2023.

Rezultat selecție
Rezultat final selecție

Anunț selecție posturi vacante pe perioadă determinată (22.05.2023)

În baza contractului de finanțare nr. 568/21.12.2020, a cererii de finanțare, cât și a procedurii de selecție experți aprobată la nivelul SNSPA, pentru implementarea activităților asumate de SNSPA sunt necesare selecția și contractarea a trei experţi, pe o perioadă determinată.

Descrierea activităților, cerințele specifice pentru fiecare poziție și conținutul dosarului de concurs sunt disponibile aici.

Dosarele de concurs se vor transmite prin email pe adresa: sonia.dragomir@dri.snspa.ro.

Pentru selecția pentru poziţia menţionată se va avea în vedere următorul calendar de selecție:

 • depunerea dosarului de concurs: 22-26 mai 2023 (ora.14.00);
 • afișarea rezultatelor în urma evaluării dosarelor de concurs: 26 mai 2023;
 • depunerea contestațiilor privind rezultatul selecției: 29 mai 2023;
 • afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor (dacă au fost depuse): 31 mai 2023;
 • afișarea rezultatelor finale ale procesului de selecție: 31 mai 2023.

Rezultat selecție
Rezultat final selecție

Anunț selecție posturi vacante pe perioadă determinată (21.08.2023)

În baza contractului de finanțare nr. 568/21.12.2020, a cererii de finanțare, cât și a procedurii de selecție experți aprobată la nivelul SNSPA, pentru implementarea activităților asumate de SNSPA sunt necesare selecția și contractarea a patru experţi externi, pe o perioadă determinată.
Descrierea activităților, cerințele specifice pentru fiecare poziție și conținutul dosarului de concurs sunt disponibile aici.

Dosarele de concurs se vor transmite prin email pe adresa: sonia.dragomir@dri.snspa.ro.

În selecția experţilor externi pentru posturile menţionate se va avea în vedere următorul calendar de selecție:

 • depunerea dosarului de concurs: 21-31 august 2023;
 • afișarea rezultatelor în urma evaluării dosarelor de concurs: 1 septembrie 2023;
 • depunerea contestațiilor privind rezultatul selecției: 2 septembrie 2023;
 • afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor (dacă au fost depuse): 4 septembrie 2023;
 • afișarea rezultatelor finale ale procesului de selecție: 4 septembrie 2023.

Rezultat selecție

Rezultat final selecție

Anunț selecție posturi vacante pe perioadă determinată (27.09.2023)

În baza contractului de finanțare nr. 568/21.12.2020, a cererii de finanțare, cât și a procedurii de selecție experți aprobată la nivelul SNSPA, pentru implementarea activităților asumate de SNSPA sunt necesare selecția și contractarea a patru experţi externi, pe o perioadă determinată.
Descrierea activităților, cerințele specifice pentru fiecare poziție și conținutul dosarului de concurs sunt disponibile aici.

Dosarele de concurs se vor transmite prin email pe adresa: sonia.dragomir@dri.snspa.ro.

 

Prelungirea termenului de depunere ale dosarelor de candidatură – Runda 8 (04.10.2023)

Pentru selecția experţilor interni pentru posturile menţionate se va avea în vedere următorul calendar de selecție, cu termen de depunere extins:

 • depunerea dosarului de concurs: 27 septembrie – 12 octombrie 2023;
 • afișarea rezultatelor în urma evaluării dosarelor de concurs: 13 octombrie 2023;
 • depunerea contestațiilor privind rezultatul selecției: 15 octombrie 2023;
 • afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor (dacă au fost depuse): 16 octombrie 2023;
 • afișarea rezultatelor finale ale procesului de selecție: 16 octombrie 2023.

Rezultat selecție
Rezultat final selecție

Anunț selecție posturi vacante pe perioadă determinată (26.10.2023)

În baza contractului de finanțare nr. 568/21.12.2020, a cererii de finanțare, cât și a procedurii de selecție experți aprobată la nivelul SNSPA, pentru implementarea activităților asumate de SNSPA sunt necesare selecția și contractarea a doi experţi interni sau externi, pe o perioadă determinată.

Descrierea activităților, cerințele specifice pentru fiecare poziție și conținutul dosarului de concurs sunt disponibile aici.

Dosarele de concurs se vor transmite prin email pe adresa: sonia.dragomir@dri.snspa.ro.

În selecția experţilor interni/ externi pentru posturile menţionate se va avea în vedere următorul calendar de selecție:

 • depunerea dosarului de concurs: 26 octombrie – 2 noiembrie 2023;
 • afișarea rezultatelor în urma evaluării dosarelor de concurs: 3 noiembrie 2023;
 • depunerea contestațiilor privind rezultatul selecției: 5 noiembrie 2023;
 • afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor (dacă au fost depuse): 6 noiembrie 2023;
 • afișarea rezultatelor finale ale procesului de selecție: 6 noiembrie 2023.

Rezultat selecție
Rezultat final selecție

Facebook Pagelike Widget