Valorificarea rezultatelor cercetării și creșterea impactului publicațiilor științifice din SNSPA (VALORIS)

Valorificarea rezultatelor cercetării și creșterea impactului publicațiilor științifice din SNSPA (VALORIS)

Buget total proiect: 199.850 lei, din care 183.500 lei finanțare de la bugetul de stat prin Fondul de Dezvoltare instituțională, ca urmare a competiției naționale organizate în anul 2023

Domeniul strategic de finanţare: Domeniul 6 – Dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare în universități

Durata proiectului: aprilie – decembrie 2023

Obiectivul general al proiectului: Proiectul își propune să contribuie la creșterea vizibilității și a impactului publicațiilor științifice din SNSPA, relevante pentru domeniile Științele Comunicării, Management, Științe Administrative, Relații Internaționale, Științe Politice.

Director de proiect: Conf. univ. dr. Elena Negrea-Busuioc

Facebook Pagelike Widget