Concurs pentru ocuparea a două posturi de administrator financiar cu studii superioare | Rezultatul final

Nr.crt Numele și prenumele

candidatului

Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Rezultat final Observații
1 ROBU ROXANA MARIA 75 pct  81,6pct  78,3 pct admis
2 OLARU FLORINA 55 pct 85 pct 70 pct admis

 

În conformitate cu art.31 din H.G. 286/2011 cu modificările și completăriile ulterioare, contestațiile cu privire la rezultatul probei interviului se depun în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatului pe site-ul SNSPA, la Direcția RU-salarizare din str. Povernei, nr.6, sector 1, Bucuresti.

 

Se condideră admise pentru angajare doamnele ROBU ROXANA MARIA și OLARU FLORINA.

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget