Întâlnire online cu profesori și profesoare de științe sociale de la liceele din România

Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) implementează în perioada aprilie – decembrie 2020 proiectul #StudentSNSPA: traseu educațional echitabil, integrare si reușită pe piața muncii. Proiectul este finanțat prin Fondul de Dezvoltare Instituțională (MEC – CNFIS[1]) și vizează implementarea de activități care sprijină dezvoltarea și consolidarea capacității instituționale a SNSPA în vederea implementării principiului de incluziune socială, prin măsuri integrate care să vizeze creșterea accesului la învățământ universitar și tranziția către piața muncii a studenților și studentelor SNSPA.

 

Principala idee a proiectului este de a investiga modul în care SNSPA poate să vină în întâmpinarea nevoilor actualilor liceeni și liceene, viitori studenți și studente, din toate mediile socio-economice, în special cele defavorizate[2], în vederea atragerii și reținerii acestora în facultățile care compun SNSPA. Relevanța obiectivului propus reiese din faptul că sistemul universitar românesc se confruntă în ultimii ani cu o scădere alarmantă a numărului de studenți înscriși la programe de studii. Conform datelor EUROSTAT, un domeniu de studiu care resimte puternic acest fenomen este cel al științelor sociale, în 2017 erau înscriși la studii în domeniul Științelor sociale, jurnalismului și informații aprox. jumătate din studenții înscriși în 2013. Acest aspect este important deoarece în cazul României, studii de predicție realizate de CE privind tendințele, modificările așteptate pe piața a muncii indică o creștere până în 2030 a numărului de noi locuri de muncă în rândul specialiștilor din domeniul social (https://skillspanorama.cedefop.europa.eu).

 

În cadrul acestui proiect, vom organiza o întâlnire online în cadrul căreia urmărim să prezentăm profesorilor și profesoarelor de științe sociale oferta educațională a SNSPA (cu accent pe modul în care studenții și studentele din medii defavorizate pot fi sprijiniți pe parcursul celor trei ani de studii) și perspectivele de carieră din domeniu.

 

Întâlnirea va avea loc marți, 20 octombrie 2020, între orele 16-17.30. Vă invităm să participați la această întâlnire completând acest formular. După confirmarea participării veți primi link-ul Webex prin care veți putea participa, precum și instrucțiuni pentru utilizarea platformei Webex.

 

[1] MEC: Ministerul Educației si Cercetării – CNFIS: Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior

[2] Prin elevi și eleve din medii dezavantajate înțelegem persoane care au cel puțin una din următoarele caracteristici: a) provin din mediul rural sau b)orașe sub 10.000 de locuitori, c) orfani sau din centre de plasament, d) care aparțin unei minorități etnice istoric defavorizată sau e) au venituri scăzute și se confruntă cu probleme de natură financiară.

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget