Concurs pentru ocuparea a două posturi de administrator financiar cu studii superioare | Rezultatul probei scrise

În urma îndeplinirii procedurii de selecție a dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a 2 posturi de dministrator financiar cu studii superioare, Comisia de concurs stabilește următoarele:

 

Nr.crt Numele și prenumele

candidatului

Rezultatul probei scrise Observații
1 ROBU ROXANA MARIA 75 puncte Admis
2 OLARU FLORINA 55 puncte Admis

 

În conformitate cu art.31 din H.G. 286/2011 cu modificările și completăriile ulterioare, contestațiile cu privire la rezultatul probei scrise se depun în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatului pe site-ul SNSPA, la Direcția RU-salarizare.

Pentru postul de administrator financiar cu studii superioare – șef serviciu control de gestiune, interviului se va desfășura în data de 07.10.2020, ora 12 00, în str. Povernei nr.6.

Candidații admiși se vor prezenta la interviu cu 15 minute înainte de începere, având asupra lor actul de identitate.

Comisia de concurs:

  • DGAA economic – Oana CHIRICA
  • Șef serviciu contabilitate– Florența Elena DRĂGOESCU
  • Administrator financiar RU-salarizare – Olga ISPAS
Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget