Concurs pentru ocuparea unui post de administrator financiar cu studii superioare – șef serviciu control de gestiune | Rezultatul probei scrise

În urma îndeplinirii procedurii de selecție a dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a postului de administrator financiar cu studii superioare – șef serviciu control de gestiune, Comisia de concurs stabilește următoarele:

 

Nr.crt Numele și prenumele

candidatului

Rezultatproba scrisă Observații
1 PĂDUREANU SILVIU CORNELIU 94 puncte Admis

 

În conformitate cu art.31 din H.G. 286/2011 cu modificările și completăriile ulterioare, contestațiile cu privire la rezultatul probei scrise se depun în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatului pe site-ul SNSPA, la Direcția RU-salarizare.

Pentru postul de administrator financiar cu studii superioare – șef serviciu control de gestiune, interviului se va desfășura în data de 07.10.2020, ora 12 00, în str. Povernei nr.6.

 

Candidații admiși se vor prezenta la interviu cu 15 minute înainte de începere, având asupra lor actul de identitate.

Comisia de concurs:

  • DGAA economic – Oana CHIRICA
  • Șef serviciu contabilitate– Florența Elena DRĂGOESCU

Administrator financiar RU-salarizare – Olga ISPAS

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget