Concurs pentru ocuparea a două posturi de administrator financiar cu studii superioare | Rezultatul selecției dosarelor

În urma îndeplinirii procedurii de selecție a dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a 2 posturi de administrator financiar cu studii superioare, Comisia de concurs stabilește următoarele:

 

Nr.crt Numele și prenumele

candidatului

Situație dosar înscriere candidat Observații
1 ROBU ROXANA MARIA admis
2 OLARU FLORINA admis
3 PÎRVULESCU – LĂCULEANU RAMONA -IOANA respins Nu îndeplinește condiția de vechime în specialitatea postului

 

Proba scrisă  se va desfășura în data de  05.10.2020, ora 10 00, la sediul din str. Povernei, nr. 6, sector 1, București.

Va fi declarat admis candidatul care la proba scrisă va obține minim 50 de puncte, conform art. 28, alin.(3), lit a) din H.G. 286/23.03.2011.

Candidații  declarații admiși sunt  rugați să se prezinte  cu 15 minute înainte de începerea probei scrise, având asupra lor actul de identitate.

 

Comisia de concurs:

  • DGAA economic – Oana CHIRICA
  • Șef serviciu contabilitate– Florența Elena DRĂGOESCU
  • Administrator financiar RU-salarizare – Olga ISPAS
Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget