Concurs pentru promovarea în grad profesional imediat superior pentru funcţia de execuţie de secretar cu studii superioare III în cadrul Facultății de Comunicare și Relații Publice

Concurs pentru promovarea în grad profesional imediat superior pentru funcţia de execuţie de secretar cu studii superioare iii în cadrul Facultății de Comunicare și Relații Publice.

Facultatea, de Comunicare şi Relaţii Publice organizează examen pentru promovarea în gradul profesional imediat superior pentru funcția de executie de secretar cu studii superioare III.

Condițiile generale de participare la examen sunt cele prevăzute în H.G. nr. 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și în OMEN nr. 5138/15.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual.

Condițiile specifice de participare la examen sunt conforme cu Art.41 (7) – Promovarea personalului contractual din sectorul bugetar în grade sau trepte profesionale, cu excepția promovării în gradul sau treapta profesională imediat superioară funcției de debutant, se face prin examen, în baza unui referat de evaluare întocmit de şeful ierarhic şi aprobat de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.     

Examenul, se va desfăşura la sediul SNSPA din Bl. Expoziției, nr. 30A  în data de 07.06.2021, ora 11.00 – proba scrisă ( Punctaj minim 50 puncte).

Bibliografie:

  • Legea nr. 1/2011, Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare (website SNSPA)
  • Carta SNSPA (site SNSPA)
  • Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor din SNSPA (website SNSPA)
  • Regulamentul privind aplicarea sistemului european de credite transferabile (ECTS/SECT) (website SNSPA)
  • Regulamentul de organizare a examenului de finalizare a studiilor (website SNSPA)
  • Regulamentul şi metodologia de organizare a concursului de admitere (website SNSPA)
Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget