Examen de promovare în cadrul Cabinetului Rectoratului

Cabinetul Rectoratului organizează concurs/examn de promovare în funcție de conducere de Director conform Hotărârii nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

 

Examenul va consta într-o probă scrisă și se va desfăşura la sediul SNSPA din Bdul Expozitiei, nr. 30A, în data de 14.11.2023, ora 10:00.

 

 

Bibliografie:

 • Legea învăţământului superior nr.199/2023 cu modificările și completările;
 • Carta SNSPA (site SNSPA);
 • Regulamentul privind activitatea profesională a studenților din SNSPA (website SNSPA);
 • Regulamentul de organizare a examenului de finalizare a studiilor (website SNSPA);
 • Regulamentul și metodologia de organizare a concursului de admitere (website SNSPA);
 • Regulament privind acordarea burselor în SNSPA (website SNSPA).

 

 

Tematică

 • Principiile care guvernează învăţământul superior din România:
  • Structura organizatorică şi conducerea instituţiilor de învăţământ superior din România;
  • Organizarea studiilor universitare în România;
  • Universitatea centrată pe student – principii, înmatricularea studenţilor, drepturi şi obligaţii ale studenţilor.
 • Admiterea la programele de studii universitare de licență, masterat, doctorat;
 • Principiile care guvernează învăţământul superior din SNSPA:
  • Structura organizatorică şi conducerea SNSPA;
  • Drepturile şi îndatoririle studentului în SNSPA;
  • Regulamentul studenţilor în SNSPA;
  • Creditele transferabile: noţiune, aplicabilitate.

 

 

Rezultatul examenului de promovare

Rezultatul examenului de promovare în funcția de Director conform Hotărârii nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

Nr.crt Nr. înregistrare dosar    Rezultat

Probă scrisă

Rezultat final Rezultat concurs
1 RU 66/1/30.10.2023 95 pct 95 pct Admis pentru promovare
Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget