Examen de promovare în cadrul Facultății de Comunicare și Relații Publice

Facultatea de Comunicare și Relații Publice organizează examen de promovare în funcția de conducere administrator șef facultate conform Hotărârii nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

 

Examenul va consta într-o probă scrisă și se va desfăşura la sediul SNSPA din Bdul Expozitiei nr. 30A, în data de 30.03.2023, ora 10:00.

 

Calendarul concursului 

Nr. crt. Activități Data

1

Depunerea dosarelor la Direcţia Resurse Umane 16.03.2023 – 29.03.2023

2

Susţinerea probei scrise 30.03.2023

3

Afişarea rezultatului probei scrise 31.03.2023

 

Bibliografie

 • LEGEA nr. 1/2011, Legea Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare
 • Carta SNSPA (snspa.ro);
 • Regulamentul privind activitatea profesională a studenților din SNSPA (snspa.ro);
 • Regulamentul privind aplicarea sistemului european de credite transferabile (ECTS/SECT) (snspa.ro);
 • Regulamentul de organizare a examenului de finalizare a studiilor (snspa.ro);
 • Regulamentul și metodologia de organizare a concursului de admitere (snspa.ro);
 • Regulament privind acordarea burselor în SNSPA (snspa.ro);
 • Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

 

Tematică

 • Principiile care guvernează învăţământul superior din România:
  • Structura organizatorică şi conducerea instituţiilor de învăţământ superior din România;
  • Organizarea studiilor universitare în România;
  • Universitatea centrată pe student – principii, înmatricularea studenţilor, drepturi şi obligaţii ale studenţilor;
 • Admiterea la programele de studii universitare de licență, masterat, doctorat
 • Principiile care guvernează învăţământul superior din SNSPA:
  • Structura organizatorică şi conducerea SNSPA;
  • Drepturile şi îndatoririle studentului în SNSPA;
  • Regulamentul studenţilor în SNSPA;
  • Creditele transferabile: noţiune, aplicabilitate;
 • Resursele umane și materiale ale SNSPA
 • Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. Dosarul achiziţiei publice. Soluţionarea contestaţiilor;
 • Acţiuni şi categorii de cheltuieli pentru care se pot efectua plaţi in avans din fondurile publice;
 • Normative de cheltuieli pentru autoritaţile şi instituţiile publice, Drepturile şi obligaţiile personalului autoritaţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegarii şi detaşării in altă localitate,precum şi in cazul deplasării, în cadrul localitaţii, în interesul serviciului.

 

Rezultatul examenului de promovare

Rezultatul examenului de promovare în funcția de conducere de administrator șef facultate, conform Hotărârii nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

 

Nr.crt Nr. înregistrare dosar Rezultat

probă scrisă

Rezultat final Rezultat concurs
1 RU 38/16.03.2023 100 pct 100 pct Admis pentru promovare
Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget