Examen pentru promovare în cadrul Rectoratului SNSPA

Rectoratul SNSPA organizează examen pentru promovare, conform H.G. nr. 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și în OMEN nr. 5138/15.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual.

Examenul  se va desfăşura la sediul SNSPA din Bd-ul Expozitiei, nr. 30A, în data de 17.12.2021 , ora 10.00 – proba scrisă.

 

Bibliografie:

  1. Legea educatiei nationale (1/2011 cu modificarile ulterioare)
  2. Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației (cu modificarile ulterioare)
  3. Hotărârea nr. 1011/2001 privind organizarea și funcționarea învățământului la distanță și a învățământului cu frecvență redusă în instituțiile de învățământ superior
  4. Standarde specifice pentru evaluarea externa a calitatii academice a programelor de studiu de licenta si master  
  5. Carta SNSPA
  6. Regulament privind activitatea profesionala a studentilor din SNSPA
  7. Codul universitar al drepturilor si obligatiilor studentelor si studentilor din SNSPA
Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget