Examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior pentru funcţia de execuţie de secretar I cu studii superioare în cadrul Direcției Secretariat Senat, CA și Proiecte Strategice

Direcția Secretariat Senat, CA și Proiecte Strategice organizează examen pentru promovarea în gradul profesional imediat superior pentru funcția  de secretar  cu studii superioare.

Condițiile generale de participare la examen sunt cele prevăzute în H.G. nr. 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și în OMEN nr. 5138/15.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual.

Condițiile specifice de participare la examen de promovare sunt:

  • obținerea calificativului ”foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale cel puțin de două ori în ultimii 3 ani.

Examenul  se va desfăşura la sediul SNSPA din Bdul Expozitiei, nr. 30A, în data de 27.04.2021, ora 10.00 – proba scrisă.

 

Bibliografie:

  • Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Carta SNSPA (2019);
  • Regulamentul de organizare si functionare al SNSPA (2021);
  • Regulament intern pentru personalul didactic auxiliar si tehnico-administrativ (2014).
Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget