Examene de promovare în cadrul Direcției Secretariat Senat, Consiliu de Administraţie şi Proiecte Strategice

Direcţia Secretariat Senat, Consiliu de Administraţie şi Proiecte Strategice organizează examen de promovare în funcția de execuție de referent de specialitate I cu studii superioare conform Hotărârii nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Examenul va consta într-o probă scrisă și se vor desfăşura la sediul SNSPA din Str. Povernei, nr. 6, în data de 15.09.2023, ora 10:00.

 

Bibliografie:

  • Carta SNSPA
  • Regulamentul de organizare şi funcţionare al SNSPA;
  • Planul National de Redresare si Rezilienta – PILONUL VI. POLITICI PENTRU NOUA; GENERAȚIE Componenta C15. Educație;
  • HG 209 – Norme Metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.124/2021;
  • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.124/2021.

 

Tematica

  • Organizarea si functionarea structurilor la nivelul universitatii (tematica);
  • Circuitul documentelor in cadrul SNSPA (tematica);
  • Planul strategic al SNSPA;
  • Structura ierarhica in cadrul universitatii (tematica);
  • Internationalizarea SNSPA si proiecte strategice (tematica).

 

Rezultatul examenului de promovare

Rezultatul examenului de promovare în funcția de referent de specialitate I cu studii superioare conform Hotărârii nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Nr.crt Nr. înregistrare dosar    Rezultat

Probă scrisă

Rezultat final Rezultat concurs
1 RU 49/1/04.09.2023 94.3 pct 94.3 pct Admis pentru promovare
Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget