Examene de promovare în funcția de conducere, de Șef serviciu, în cadrul Facultății de Comunicare și Relații Publice

Facultatea de Comunicare și Relații Publice organizează examen de promovare în funcție de conducere Șef serviciu conform Hotărârii nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

 

Examenul va consta într-o probă scrisă și se va desfăşura la sediul SNSPA din Bdul Expozitiei nr. 30A, în data de 27.04.2023, ora 10:00.

 

Calendarul concursului 

Nr. crt. Activități Data
1 Depunerea dosarelor la Direcţia Resurse Umane 11.04.2023 – 26.04.2023
2 Susţinerea probei scrise 27.04.2023
3 Afişarea rezultatului probei scrise 28.04.2023

 

Bibliografie

 • LEGEA nr. 1/2011, Legea Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare
 • Carta SNSPA (snspa.ro);
 • Regulamentul privind activitatea profesională a studenților din SNSPA (snspa.ro);
 • Regulamentul privind aplicarea sistemului european de credite transferabile (ECTS/SECT)(snspa.ro);
 • Regulamentul de organizare a examenului de finalizare a studiilor (snspa.ro);
 • Regulamentul și metodologia de organizare a concursului de admitere (snspa.ro);
 • Regulament privind acordarea burselor în SNSPA (snspa.ro).

 

Tematică

  • Principiile care guvernează învăţământul superior din România:
   • Structura organizatorică şi conducerea instituţiilor de învăţământ superior din România;
   • Organizarea studiilor universitare în România;
   • Universitatea centrată pe student – principii, înmatricularea studenţilor, drepturi şi obligaţii ale studenţilor.
  • Admiterea la programele de studii universitare de licență, masterat, doctorat;
  • Principiile care guvernează învăţământul superior din SNSPA:
   • Structura organizatorică şi conducerea SNSPA;
   • Drepturile şi îndatoririle studentului în SNSPA;
   • Regulamentul studenţilor în SNSPA;
   • Creditele transferabile: noţiune, aplicabilitate.

 

Rezultatul examenului

Rezultatul examenului de promovare în funcția de conducere de șef serviciu, conform Hotărârii nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Nr.crt Nr. înregistrare dosar Rezultat

probă scrisă

Rezultat final Rezultat concurs
1 RU 40/12.04.2023 100 pct 100 pct Admis pentru promovare
Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget