Facultatea de Științe Politice anunță scoaterea la concurs intern a unui post de cercetător/cercetătoare

Facultatea de Științe Politice anunță scoaterea la concurs intern a unui post de cercetător/ cercetătoare în cadrul proiectului Protecting Academics at Risk: A Survey of European and EU Practice (PROAC), finanțat prin competiția de granturi de cercetare în cadrul CIVICA.

 

Atribuții în proiect:

 • colectarea de date și documente (desk-research) privind practicile instituționale din UE și Europa cu privire la integrarea imigranților și a refugiaților care provin din mediul academic;
 • alcătuirea unei baze de date cu practicile instituționale din UE și Europa cu privire la integrarea imigranților și a refugiaților care provin din mediul academic;
 • participarea la elaborarea instrumentelor de cercetare calitativă;
 • realizarea a minim trei interviuri aprofundate și transcrierea acestora.

 

Perioada contractuală: 1 Aprilie-1 Septembrie 2022

 

Dosarul de concurs trebuie să conțină:

 • CV actualizat al candidatului/candidatei;
 • lista publicațiilor candidatului/candidatei;
 • lista proiectelor de cercetare în care a fost implicat candidatul/candidata.

Dosarul de concurs se va transmite la adresa alina.dragolea@politice.ro.

 

Criterii minime de selecție:

 • studii doctorale la zi (Domeniile de studii: Științe politice și Relații internaționale);
 • experiență în implementarea proiectelor de cercetare (membru/ă în echipe de proiecte);
 • cunoașterea limbii engleze, posibilitatea de a redacta materiale/articole academice în limba engleză.

 

Calendarul de Selecție:

 • publicarea anunțului privind concursul – 17 martie 2022;
 • termenul limită pentru transmiterea documentelor pentru concurs – 23 martie 2022;
 • evaluarea dosarelor de concurs – 24 martie 2022;
 • anunțarea rezultatelor – 25 martie 2022;
 • perioada pentru depunerea contestațiilor – 28 martie 2022;
 • anunțarea rezultatului final – 29 martie 2022.
Comments are closed.