Informare cu privire la publicarea tezelor de doctorat

Ministerul Educației și Cercetării anunță că baza de date în care sunt indexate toate tezele de doctorat, susţinute începând cu anul 2016, urmează să fie făcută publică, în conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu completările și modificările ulterioare, Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin HG nr. 681/2011, cu completările și modificările ulterioare, Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare și Adresa MEC nr. 84/GP/10.02.2020.Precizăm că platformă ce urmează a fi operaționalizată în acest sens este utilizată pentru evaluarea tezelor de doctorat la nivelul Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) și este administrată de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI).

Raportat la prevederile legale menționate anterior și ținând cond de reglementările privind protecția datelor cu caracter personal în contextul publicării tezelor de doctorat, prelucrarea fiind necesară  în vederea îndeplinirii unei obligații legale a operatorului, persoanele vizate au posibilitatea de a se opune pentru motive întemeiate, în condițiile legii și cu respectarea principiilor de prelucrare a datelor. Autorii care nu doresc publicarea tezelor de doctorat pe această platformă pot depune refuzul argumentat la Școala doctorală a SNSPA, până la data de 23 martie 2020.

Detalii suplimentare pot fi consultate aici.

Comments are closed.